Skarb państwa będzie miał więcej do powiedzenia w FSO

Skarb państwa dopiero co sprzedał większość swoich akcji FSO ukraińskiemu koncernowi AwtoZAZ, ale już niedługo dzięki niemu znowu zwiększy swój udział w żerańskiej fabryce

Na początku października Ministerstwo Skarbu sfinalizowało sprzedaż większości swoich akcji FSO ukraińskiemu AwtoZAZ. Za symboliczną cenę 100 zł AwtoZAZ kupiło od państwa 19,9 proc. akcji żerańskiej firmy. Akcje te dają prawo do 84,3 proc. głosów na WZA FSO i pozwalają całkowicie kontrolować żerańską firmę. Po tej transakcji w rękach państwa pozostało 2,25 proc. akcji FSO.objętych w tym roku. Stanowiły one część pomocy publicznej przyznanej fabryce.

Okazuje się jednak, że Ministerstwo Skarbu nie ujawniło wszystkich szczegółów transakcji z AwtoZAZ. W środę WZA FSO ma podjąć uchwałę w sprawie upoważnienia zarządu spółki do bezpłatnego nabycia akcji spółki w celu umorzenia. Dwa tygodnie później kapitał zakładowy FSO ma zostać obniżony z 1 mld 180,5 mln zł do 986,8 mln zł. Prezes FSO Janusz Woźniak powiedział nam, że bezpłatne nabycie przez spółkę jej własnych akcji od AwtoZAZ było uzgodnione z resortem skarbu. - To element umowy, który obecnie będzie realizowany - potwierdzono nam w biurze prasowym ministerstwa, nie tłumacząc powodu takich uzgodnień. Według Woźniaka jest to operacja korzystna dla FSO, bo zwiększy do 224 mln zł kapitał zapasowy spółki.

Po tych zmianach udziały AwtoZAZ w akcjonariacie FSO zmniejszą się z 19,9 do 4,19 proc., natomiast udziały skarbu państwa wzrosną z 2,25 do prawie 2,7 proc. Skarb będzie miał też więcej do powiedzenia na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy FSO. Jego akcje będą dawały prawo do 9,45 proc. głosów, a dziś jest to 5,6 proc.