Prof. Skarga rezygnuje z kapituły Orderu Orła Białego

Prof. Barbara Skarga, etyk, filozof, nie chce być kanclerzem Orderu Orła Białego, gdy prezydentem zostanie Lech Kaczyński, bo ten obraził kapitułę Orderu

Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, wczoraj na ręce obecnego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego prof. Skarga złożyła rezygnację: Prezydent elekt pan Lech Kaczyński, który zostanie zgodnie z prawem wielkim mistrzem Orderu obraził kapitułę, nie dostrzegam więc możliwości współpracy z nim.

Chodzi o publiczne wypowiedzi Lecha Kaczyńskiego jeszcze z kampanii wyborczej. Kaczyński mówił: "Od prezydenta Kwaśniewskiego najwyższe odznaczenia, co niestety, tyczy się też Orderu Orła Białego, dostają ludzie zasłużeni. Są rzeczywiście zasłużeni - ale dla PRL".

Prof. Skarga poczuła się tymi słowami urażona. Powiedziała "Gazecie", że pan Lech Kaczyński obraża nie tylko prezydenta Kwaśniewskiego, ale także kapitułę Orła Białego, gdyż kapituła rozpatruje wszystkie wnioski kolegialnie, a o przyznaniu orderów decyduje w głosowaniu.

- Jestem pełen szacunku dla filozoficznego dorobku pani profesor - powiedział nam wczoraj prezydent elekt - ale uważam, że niczym nie obraziłem kapituły. Mam po prostu inny stosunek do prawdy. Prawdę wolno mówić, chyba że tu się różnimy z prof. Skargą?

I Lech Kaczyński wśród 25 odznaczonych przez Kwaśniewskiego tym najwyższym polskim odznaczeniem wskazuje Włodzimierza Reczka, który w czasach stalinowskich był posłem na Sejm (1945-56), przez wiele lat członkiem KC PZPR.

Faktycznie, uhonorowanie go tym orderem wzbudziło ogromne kontrowersje, Kapituła Orderu była przeciw, ale jak dziś wspominają jej członkowie, "została postawiona przed faktem dokonanym". - O Włodzimierzu Reczku z całą pewnością można powiedzieć, że tworzył Polskę Ludową - mówi Kaczyński i przypomina, że Reczek razem z Józefem Cyrankiewiczem i Lucjanem Motyką doprowadził do zjednoczenia partii i powstania PZPR. - A czymże on się zasłużył dla III RP, że dostał tak wysokie odznaczenie? Tym, że był działaczem sportowym? Zapewniam, że mam inne niż prezydent Aleksander Kwaśniewski wyobrażenie, kto powinien dostać Order Orła Białego, i będę je realizował.

Prof. Skarga przypomina, że na początku kadencji prezydenta Kwaśniewskiego w skład kapituły wchodzili: Stanisław Broniewski (kanclerz), Aleksander Gieysztor, Jan Nowak-Jeziorański. Po śmierci kolejnych członków kapituły zostali dokooptowani: Władysław Bartoszewski, Tadeusz Mazowiecki, Krzysztof Skubiszewski i w tym roku Bronisław Geremek. Order Orła Białego otrzymali m.in.: Mira Zimińska-Sygietyńska, Stanisław Lem, Wojciech Korfanty, Leszek Kołakowski, Jacek Kuroń, Karol Modzelewski, Marek Edelman, Gustaw Herling-Grudziński, Zbigniew Herbert, ks. Józef Tischner, Krzysztof Skubiszewski, Bronisław Geremek, Wiesław Chrzanowski.