Watykan: Msza za Jana Pawła II

Polacy modlili się rano przy grobie Jana Pawła II o jego szybką beatyfikację i kanonizację. We mszy, odprawianej każdego drugiego dnia miesiąca w podziemiach Bazyliki świętego Piotra, uczestniczyło ponad 150 osób.

Rektor Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie, ksiądz Grzegorz Kaszak, który odprawił mszę, przypomniał prośbę, jaką Jan Paweł II zakończył swój testament: "Po śmierci proszę o Msze święte i modlitwy". "Nie zapomnieliśmy o tym" - powiedział ksiądz Kaszak i podkreślił, że w Dzień Zaduszny Polacy modlą się o szybką beatyfikację i kanonizację Jana Pawła II, a także o to, aby jego doczesne szczątki "jak najrychlej mogły spocząć na polskiej ziemi... byśmy mogli je otoczyć należną czcią".

W czasie mszy modlono się także "za członków nowo zaprzysiężonego rządu, o prawość myślenia i postępowania, o odważne działania na rzecz najbardziej potrzebujących". Na koniec na grobie Jana Pawła II złożono chryzantemy i zapalono znicz.