Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 27 stycznia dniem Holocaustu

Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło we wtorek specjalną rezolucją 27 stycznia dniem pamięci ofiar Holocaustu. Datę tę zaproponowały wspólnie USA, Rosja, Australia, Kanada oraz Izrael, aby upamiętnić wyzwolenie obozu w Oświęcimiu. Rezolucja potępia kłamstwo oświęcimskie (tj. zaprzeczanie faktowi ludobójstwa popełnionego przez nazistów w czasie II wojny światowej na osobach żydowskiego pochodzenia) oraz nietolerancję i przemoc ze względów religijnych bądź etnicznych.