Już płacimy za bezpłatne autostrady dla tirów

Aż 24 mln zł odszkodowania dostanie od państwa spółka Autostrada Wielkopolska za pierwszy miesiąc zwolnienia ciężarówek z opłat za przejazdy autostradą A2 z Konina do Nowego Tomyśla

Firmy eksploatujące płatne autostrady mogą już wystawiać Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad rachunki za zwolnienie ciężarówek z opłat. W poniedziałek GDDKiA uregulowała tę sprawę w aneksie do umowy koncesyjnej ze spółką Autostrada Małopolska, która eksploatuje płatną autostradę A4 z Krakowa do Katowic. We wtorek taki aneks GDDKiA podpisała ze spółką Autostrada Wielkopolska (AWSA), która eksploatuje płatną autostradę A2 z Konina do Nowego Tomyśla.

Sejm zwolnił od września tiry z opłat, gdyż według unijnych przepisów nie można pobierać jednocześnie pieniędzy za przejazd po autostradach i z winiet dla ciężarówek oraz opłat za autostrady.

Za pierwszy miesiąc zwolnienia tirów z opłat AWSA wystawiła rachunek na 24 mln zł brutto - powiedziała nam rzecznik AWSA Zofia Kwiatkowska. Rocznie dawałoby to kwotę prawie 290 mln zł odszkodowań. - Od września do połowy listopada mamy największe natężenie ruchu ciężarówek, potem do stycznia ruch jest mniejszy - twierdzi Kwiatkowska, sugerując spadek kwoty odszkodowań w innych miesiącach. Od chwili zniesienia opłat na A2 ruch ciężarówek się podwoił.

Odszkodowania są wypłacane z Krajowego Funduszu Drogowego, który miał gromadzić pieniądze na polski wkład do inwestycji drogowych finansowanych głównie z funduszy UE.

Rzecznik Autostrady Małopolska Alicja Rajtar nie powiedziała nam, jakiej wysokości rachunek za zwolnienie ciężarówek z opłat wystawiła ta spółka Stalexportu. Autostrada Małopolska ma za to jeszcze większy powód do satysfakcji. Podpisany w tym tygodniu aneks reguluje ostatecznie sprawy koncesji przyznanej w 1997 r. w ostatnich dniach urzędowania poprzedniego rządu SLD. Na podstawie podpisanego z GDDKiA aneksu do umowy koncesyjnej Autostrada Małopolska w ciągu trzech miesięcy będzie mogła uzyskać na co najmniej 15 lat ok. 350 mln zł kredytu inwestycyjnego. Zdaniem Rajtar taki kredyt przygotowało już konsorcjum niemieckich banków Westdeutsche Landes Bank, Depfa i Kreditanstalt fuer Wiederaufbau i polskiego BPH.

Powody do zadowolenia ma też Stalexport. Spółka ta poinformowała, że umowa z GDDKiA otwiera jej drogę do rozliczeń z tytułu przeniesienia w lipcu 2004 r. na Autostradę Małopolską praw do koncesji przyznanej pierwotnie Stalexportowi. Według Alicji Rajtar Stalexport wydał ok. 193 mln zł na koncesję i inwestycje w dostosowanie A2 do warunków płatnej autostrady. Rajtar nie powiedziała, ile z tej kwoty i kiedy Autostrada Małopolska zwróci Stalexportowi. Sprawa ta zostanie uregulowana w osobnej umowie.