Raport o przestępstwach

Maleje liczba przestępstw, zwłaszcza tych poważnych, rośnie za to ich wykrywalność, wynika z najnowszego raportu policji na temat bezpieczeństwa w Polsce w tym roku

Najbardziej w stosunku do stanu z trzech kwartałów ub. roku zmalała liczba zabójstw. Popełniono ich 564, czyli o ponad 21 proc. mniej niż w 2004 r., kiedy doszło do 719 zabójstw. O 15 proc. (z 36 tys. do 30 tys.) jest mniej rozbojów i kradzieży samochodów (z 35 tys. do 32 tys.). Łącznie popełniono o prawie 8 proc. (60 tys.) mniej przestępstw. - Spadek liczby przestępstw utrzymuje się od dwóch lat i to powoduje, że ludzie mają większe poczucie bezpieczeństwa. To też wynika z naszych badań - powiedziała, prezentując raport insp. Alicja Hytrek, rzecznik KGP.

Największe sukcesy policja odnosi ostatnio w walce z korupcją. Dzieje się tak od czasu utworzenia w każdym województwie specjalnych wydziałów do walki z tego typu przestępczością. W tamtym roku pod zarzutem brania lub przyjmowania łapówek policja zatrzymała niecałe 3 tys. osób, w tym 4,5 tys. osób.

Nieznacznie (z 58 do 60 proc.) wzrosła wykrywalność wszystkich przestępstw.

Insp. Hytrek pytana, czy raport jest powyborczą prezentacją dokonań policji wobec powstającego rządu, zaprzeczyła: - Zawsze podajemy takie dane w systemie kwartalnym. Nie ma w tym nic, co związane jest z polityką.