?Słowik" uniknie procesu? Łapówka nieudowodniona

Warszawski sąd uznał wczoraj, że Andrzej Zieliński ps. ?Słowik", pruszkowski boss, nie będzie sądzony za wręczenie ?nie mniej niż 150 tys. dol. USA" łapówki urzędnikom kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy w 1993 r. Czy i kto wziął, łapówkę prokuratura nie ustaliła

"Słowik" w 2004 r. skazany został za założenie najpotężniejszego gangu w Polsce i kierowanie nim. W 1993 r., gdy z sześcioletniego wyroku za drobne przestępstwa odsiedział zaledwie dwa lata, nie wrócił z przepustki i ukrywał się, został ułaskawiony, co ujawniły media. Chwalił się w swojej autobiografii, że nie było to zwykłe ułaskawienie. Kluczowe znaczenie dla oskarżenia mają zeznania Jarosława S. "Masy", świadka koronnego. Słyszał on od ludzi z gangu, że "Słowik" miał być ułaskawiony za 150 tys. dol. "Masa" opowiadał też o dwóch bankietach już po ułaskawieniu, na których gangsterzy wznosili toasty za zdrowie Lecha Wałęsy, prezydenckiego prawnika Lecha Falandysza, a "szczególnie" (co podkreśla prokurator) ówczesnego szefa kancelarii Mieczysława Wachowskiego. Inny świadek koronny Piotr P. dodał, że członkowie grupy pruszkowskiej "mieli znajomości w Kancelarii Prezydenta RP".

Śledztwo w sprawie "przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez pracowników kancelarii" za prezydentury Lecha Wałęsy prokuratura umorzyła. Nie wskazuje, komu wręczone zostały pieniądze za ułaskawienie "Słowika". W uzasadnieniu wylicza tylko wąski krąg osób, które mogły mieć wpływ na przedstawienie dokumentów prezydentowi do podpisu. Lech Wałęsa komentował tę sprawę tak: "Technicznie coś takiego mogło się zdarzyć, on nie był wówczas znanym przestępcą. Ja i moi ludzie to byli idealiści, nie ma mowy o przekupstwie".

Sędzia Iwona Konopka podała wczoraj tylko podstawę prawną umorzenia. Uzasadnienie przedstawi za tydzień. Prokurator Cezary Przasnek już zapowiedział zażalenie do sądu wyższej instancji. Sąd już w 2004 r. nie chciał rozpatrywać sprawy ułaskawienia "Słowika", ale wtedy zwrócił akta prokuraturze do uzupełnienia.