Węgry dla rodaków mieszkających za granicą

Rząd węgierski chce przyznać Węgrom - obywatelom innych krajów - specjalne wizy, które pozwolą im bez przeszkód wjeżdżać do ojczyzny, czyli także na terytorium całej Unii Europejskiej

Poza granicami Węgier mieszka 2,5 mln etnicznych Węgrów. Większość z nich mieszka na Słowacji (która już jest członkiem UE) i w Rumunii, która wkrótce nim będzie. Problem mają jednak ci Węgrzy, którzy mieszkają np. w południowo-zachodniej Ukrainie i w Mołdawii.

Ludzie ci niekiedy napotykają na kłopoty starając się o wizę wjazdową do UE. Chcąc ułatwić im kontakty z ojczyzną, rząd w Budapeszcie chce wydać członkom węgierskich mniejszości w państwach ościennych specjalne dowody tożsamości, które byłyby jednocześnie bezterminową wizą.

Jak donosi węgierska prasa, rząd jest przekonany, że takie rozwiązanie będzie zgodne z prawem europejskim. Prawdopodobnie jednak będzie musiało być zmienione, gdy Węgry staną się członkiem unijnej strefy Schengen, na granicach którego obowiązują zaostrzone przepisy kontroli granicznej. Węgry, podobnie jak Polska, dopiero starają się o wejście do tej strefy. Najwcześniejsza możliwa data wejścia to październik 2007 r.

W ub. roku Węgrzy głosowali w referendum, czy swoim rodakom w krajach ościennych przyznać pełne obywatelstwo węgierskie. Ze względu na zbyt małą frekwencję projekt przepadł.