Łatwiejsze wizy dla Ukraińców

Komisja Europejska namawia rządy państw unijnych, by rozpoczęły negocjacje z rządem w Kijowie w sprawie ułatwienia wydawania wiz dla Ukraińców

Komisja poinformowała w czwartek, że uchwaliła formalną rekomendację dla Rady Unii Europejskiej do rozpoczęcia rozmów z Ukrainą. Negocjacje mają dotyczyć tylko wiz krótkiego pobytu (poniżej trzech miesięcy w strefie Schengen). Ułatwienia mają polegać przede wszystkim na określeniu kosztów wydania wizy (zapewne się zmniejszą) oraz na zmniejszeniu liczby dokumentów, które będą wymagane do wydania wizy Schengen. Komisja proponuje też ustalić czytelne kryteria, na podstawie których niektórzy obywatele Ukrainy będą mogli wnioskować o wizy wielokrotnego wjazdu.

Na mocy dekretu prezydenta Wiktora Juszczenki obywatele Unii jadący na Ukrainę od 1 września br. są zwolnieni z obowiązku posiadania wizy.