Stary jak but

Noszenie butów było modne wśród naszych przodków już 30-40 tys. lat temu.

Jak twierdzi prof. Erik Trinkaus, antropolog z Uniwersytetu Waszyngtońskiego, na tak wczesne używanie obuwia ma wskazywać ewolucja naszej stopy. Naukowiec postanowił przebadać paliczki - kości palców należące do szkieletów hominidów żyjących w środkowym paleolicie (40-100 tys. lat temu) i tych żyjących później, w okresie górnego paleolitu (10-35 tys. lat temu). Analiza szczątków wykazała, że właśnie przed 30-40 tysiącami lat nastąpiła gwałtowna zmiana wyglądu małego palca u stopy. - Stał się on znacznie delikatniejszy - opowiada prof. Trinkaus. Zdaniem badacza zmiana anatomiczna wynikała ze zmniejszenia się roli tej części stopy podczas chodzenia . - Gdy chodzimy na bosaka, mały palec gwarantuje utrzymanie odpowiedniego napięcia stopy i stabilną postawę - wyjaśnia prof. Trinkaus. - Jednak gdy założymy buty, ułożenie stopy zmienia się.