Dziennikarze bronią kolegów z Białorusi

Protest Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Białoruskiego Zrzeszenia Dziennikarzy

Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Białoruskie Zrzeszenie Dziennikarzy potępiają areszt redaktora naczelnego czasopisma mniejszości polskiej na Białorusi "Magazyn Polski" Andrzeja Poczobuta i protestują przeciwko zatrzymaniu na Białorusi dziennikarzy polskich mediów.

W środę 27 lipca sąd w Lidze skazał na 15 dni aresztu naszego kolegę, redaktora naczelnego czasopisma "Magazyn Polski" Andrzeja Poczobuta. Został on skazany razem z dwoma innymi działaczami Związku Polaków na Białorusi.

Również 27 lipca funkcjonariusze białoruskiej milicji zatrzymali dziennikarzy polskich mediów Wacława Radziwinowicza i Roberta Kowalewskiego ("Gazeta Wyborcza") oraz Agnieszkę Romaszewską (TVP 1), którzy przyjechali na Białoruś, by relacjonować wydarzenia wokół Związku Polaków na Białorusi.

Jesteśmy oburzeni tym, że władze białoruskie kontynuują haniebną praktykę zamykania dziennikarzy za kratami i wszelkimi sposobami próbują przeszkodzić obiektywnemu naświetleniu wydarzeń na Białorusi.

Deklarujemy pełną solidarność z Andrzejem Poczobutem i jego kolegami z ZPB. Liczymy na zmianę decyzji sądu w sprawie naszych kolegów w wyższej instancji i apelujemy do władz białoruskich o zakończenie procederu bezpodstawnego zatrzymywania i prześladowania dziennikarzy na Białorusi.

Miłosz Marczuk, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich;

Żanna Litwina, prezes Białoruskiego Zrzeszenia Dziennikarzy;

Paval Mazhejka w imieniu grodzieńskich członków Białoruskiego Zrzeszenia Dziennikarzy