Jacek Strzemieczny, Centrum Edukacji Obywatelskiej

Szkoła z klasą, to przede wszystkim, praca kilkudziesięciu tysięcy nauczycieli nad najważniejszymi zadaniami szkoły: Jak skutecznie uczyć wszystkich uczniów? Jak uczyć twórczego myślenia? Jak oceniać tak by to pomagało się uczyć? Jak rozbudzać prawdziwe zainteresowania i pasje uczniów? Jak pomóc uczniom uwierzyć w swoje możliwości? Aby realizować zadania szkoły z klasą, nauczyciele pracowali w zespołach, poświęcali swój czas, zostawali w szkole po lekcjach, spotykali się w dni wolne od pracy.

Akcja Szkoły z klasą zapoczątkowała w szkołach dyskusję nad tym jaka powinna być dobra szkoła i jakie zmiany powinny w niej nastąpić. Zmiany te nastąpiły w organizacji szkoły, w przebiegu lekcji, zajęciach pozaszkolnych, a często również w klimacie szkoły. W wielu szkołach dzięki zorganizowanym np. festiwalom nauki, wystawom osiągnięć uczniów, czy prezentacjom szkolnych projektów, szkoła stała się miejscem gdzie miło i z korzyścią można spędzić czas.