Uchodźców coraz mniej

Coraz mniej ludzi na świecie szuka schronienia poza granicami swego kraju. W ubiegłym roku uchodźców było 9,2 mln, w tym ponad 10 tys. Polaków

Wysoki Komisariat ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) podkreśla, że choć liczba uchodźców od blisko ćwierćwiecza nie była tak niska, to jednak nie oznacza to, że świat stał się bezpieczniejszy. Wręcz przeciwnie - liczba osób będących pod opieką tej organizacji (19,2 mln) wzrosła w ubiegłym roku o 2 mln.

Stało się tak głównie za sprawą tzw. osób przemieszczonych wewnętrznie, czyli tych, które zostały zmuszone do ucieczki ze swych domów, lecz nie przekroczyły granicy państwa. Szacuje się, że na świecie jest ich blisko 25 mln, a UNHCR pomaga obecnie niecałym 8 mln.

Przemieszczeni wewnętrznie pozbawieni są międzynarodowej ochrony prawnej, która przysługuje uchodźcom szukającym schronienia poza granicami kraju. Organizacja pomaga też blisko 2 mln apatrydów, czyli bezpaństwowców, osób bez obywatelstwa żadnego kraju.

Światowa populacja uchodźców maleje w ostatnich latach ze względu na masowe powroty do krajów, w których upadły autorytarne reżimy, bądź zakończyły się trwające tam wojny. Od końca 2001 r. do Afganistanu powróciło aż 3,5 mln Afgańczyków. W ub.r. na powrót do ojczyzny zdecydowało się też 194 tys. Irakijczyków (głównie Kurdów), 90 tys. obywateli Angoli, tyle samo Burundyjczyków oraz 57 tys. Liberyjczyków.

Wśród państw, z których w ub.r. uciekło najwięcej osób, prym wiodą dotknięte wewnętrznymi konfliktami kraje afrykańskie. Schronienia za granicą szukało m.in. 147 tys. Sudańczyków i 38 tys. mieszkańców Konga. O azyl poprosiło też ponad 35 tys. Rosjan.

Poza państwami sąsiadującymi z regionami konfliktów, uciekinierzy najczęściej szukają azylu w krajach Unii Europejskiej. W samej tylko Francji i Wielkiej Brytanii w ubiegłym roku zarejestrowano blisko 100 tys. podań o azyl, w Polsce ponad 8 tys.

Polska jest też jednak państwem o największej w UE ilości obywateli uciekających w trosce o swe bezpieczeństwo. Aż 81 Polakom przyznano w ub.r. w różnych krajach status uchodźcy. Najwięcej azylantów z Polski, bo aż 64, przyjęła Kanada. - Oznacza to, że kanadyjskie władze uznały na podstawie dokumentów przedstawionych przez te osoby, iż Polska nie jest im w stanie zapewnić bezpieczeństwa - wyjaśnia "Gazecie" Rupert Colville z UNHCR.

W sumie na całym świecie pod koniec 2004 r. żyło 10 tys. 677 Polaków oficjalnie uznawanych za uchodźców. Większość z nich status ten otrzymała jednak jeszcze podczas stanu wojennego z 1981 r.