Jak zmieniały się napisy na Cmentarzu Orląt

Osią sporu o cmentarz było brzmienie napisu na mogile Pięciu Nieznanych z Persenkówki. Inskrypcja upamiętniająca spoczywających tam żołnierzy kilka razy zmieniała brzmienie.

Przed wojną napis brzmiał:

"Nieznanym bohaterom poległym w obronie Lwowa i Ziem Południowo-Wschodnich".

Po sprzeciwie lwowskich radnych Polska w 1998 r. zaproponowała napis, który uzyskał zgodę Kijowa, lecz został zablokowany przez radnych:

"Nieznanym żołnierzom poległym w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1920".

W 1999 r. Rada umieściła na własną rękę napis na cmentarzu (z błędem):

"Nieznanym polskim wojakam poległym w wojnie polsko-ukraińskiej".

Kompromis z 2002 r. Zablokowany przez radnych:

"Nieznanym żołnierzom bohatersko poległym za Polskę w latach 1918-20".

Propozycja części radnych z ostatniego czwartku:

"Tu leży żołnierz polski poległy w polsko-ukraińskiej wojnie".

Obecny kompromis:

"Tu leży żołnierz polski poległy za Ojczyznę".