To populizm - mówi o groźbie austriackich socjaldemokratów ekspert

Erhard Busek, prezes Instytutu Europy Środkowej i Regionu Naddunajskiego w Wiedniu

Powiem krótko: Stanowisko austriackich socjaldemokratów wyprowadziło mnie z równowagi. To populizm najczystszej wody. Socjaldemokraci mieli inne zdanie, kiedy byli u władzy. Jeśli do niej wrócą, to też je zmienią. Całe szczęście, że inne partie socjaldemokratyczne w UE zachowały więcej zdrowego rozsądku. Natomiast przystąpienie Bułgarii i Rumunii jest pewne. Wydaje mi się, że partiom popierającym w austriackim parlamencie przystąpienie tych krajów do UE, wystarczy głosów, by udzielić zgody na ratyfikację traktatów akcesyjnych.