Komu IAM?

Kontrowersyjne kandydatury na szefa nowego Instytutu im. Adama Mickiewicza

Ministerstwo Kultury odmawia ujawnienia informacji, kto przeszedł do finału ogłoszonego w maju konkursu na stanowisko dyrektora nowego Instytutu im. Adama Mickiewicza, ale nam udało się ustalić cztery z pięciu nazwisk kandydatów.

Są wśród nich: Jacek Wilczyński, prezes krakowskiego stowarzyszenia Instytut Sztuki (organizator m.in. Studenckiego Festiwalu Piosenki), Ryszard Kubiak, menedżer pełniący obecnie obowiązki szefa instytutu, Janusz Fogler, dyrektor wydawnictwa Ars Polona i prezes ZPAF-u oraz Agnieszka Maciejowska, była dyrektorka Instytutu Polskiego w Tel Awiwie.

Bez piątego nazwiska

Wilczyński jest związany z ekipą kierującą MKiS. Wiceminister Agnieszka Odorowicz zanim w ubiegłym roku została sekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury, przez wiele lat była zastępczynią Wilczyńskiego w Instytucie Sztuki. To krakowskie stowarzyszenie od 2001 roku stara się wybudować centrum kulturalne w Fortach św. Benedykta na krakowskim Podgórzu, ale dotąd budowa nie ruszyła. Już raz w 2003 roku radni chcieli rozwiązać umowę dzierżawy z Instytutem Sztuki w związku z niedotrzymaniem obietnic. Według ostatnich zapewnień Wilczyńskiego renowacja fortów ma ruszyć w tym roku, na ten cel stowarzyszenie stara się o dotację z Unii Europejskiej i Ministerstwa Kultury.

Inny z kandydatów - Fogler - przygotowywał za rządów AWS polski program na Międzynarodowe Targi Książki Frankfurt 2000, ale w 1999 roku ówczesny minister kultury Andrzej Zakrzewski odwołał go za brak postępów. "Plany były ambitne, ale realizatorzy nie byli wzorem gospodarności" - stwierdził minister. Później Fogler starał się o nominację na ministra kultury z ramienia Porozumienia Polskich Chrześcijańskich Demokratów, jednak nie został zaakceptowany.

Agnieszka Maciejowska pod koniec lat 90. współtworzyła, a następnie została dyrektorką Instytutu Polskiego w Tel Awiwie. Tłumaczka z hebrajskiego, wcześniej pełniła funkcję attaché kulturalnego ambasady polskiej w Izraelu. Natomiast Ryszard Kubiak to producent i menedżer kultury, który przez wiele lat pracował we Francji. Po powrocie pracował m.in. dla TVN i był komisarzem sezonu "Nova Polska" we Francji. W lutym po odwołaniu Tomasza Tłuczkiewicza został dyrektorem IAM.

Promocja i animacja razem

Konkurs ma być rozstrzygnięty na początku czerwca, w skład komisji wchodzą m.in. wiceminister Maciej Klimczak, dyrektor Zamku Królewskiego prof. Andrzej Rottermund, prof. Andrzej Mencwel z Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Biblioteki Ossolineum Adolf Juzwenko i Małgorzata Naimska, dyrektor biura kultury w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy.

Nowy instytut powstał w maju z połączenia dawnego Instytutu Adama Mickiewicza i Narodowego Centrum Kultury, ma się zajmować zarówno promocją kultury polskiej za granicą, jak i animacją kulturalną w kraju. Przeciwko połączeniu tych instytucji protestowali byli ministrowie spraw zagranicznych i kultury: Władysław Bartoszewski, Kazimierz Ujazdowski i Bronisław Geremek, którzy stwierdzili, że decyzja ta wynika "z doraźnych interesów partyjnych i personalnych".