Zaległe nagrody

Przyznano Nagrody Krytyki Artystycznej imienia Jerzego Stajudy.

Laureatką nagrody za rok 2003 została Aneta Szyłak, niezależny kurator i krytyk sztuki, prowadząca w Gdańsku Instytut Sztuki "Wyspa". W 2003 r. zorganizowała w Sculpture Center w Nowym Jorku wystawę polskiej sztuki kobiet "Architectures of Gender". Nagrodę za rok 2004 otrzymał Marek Meschnik z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu za zgromadzenie w Muzeum wybitnej kolekcji sztuki współczesnej oraz zorganizowanie wystawy i międzynarodowego sympozjum na temat Josepha Beuysa.