Apel środowisk twórczych: Nie bojkotujmy Rosjan

W kilku polskich miastach odwołano koncerty trupy świetnych rosyjskich artystów niezgodnie z prawdą przedstawianych jako moskiewski Teatr Bolszoj, jeden z najwspanialszych na świecie zespołów opery i baletu. Słabą sprzedaż biletów organizatorzy objaśnili bojkotem ze strony publiczności. Ta kłamliwa interpretacja upowszechniona przez media daje skutki równe prowokacji politycznej

Polska publiczność nie obciąża rosyjskich artystów zbiorową odpowiedzialnością za wypowiedzi i gesty polityków. Kultura zbliża, a nie dzieli społeczeństwa i narody. Twórcze obcowanie sztuki polskiej i rosyjskiej, wzajemne zainteresowanie, szacunek dla niezawisłości i podziw dla artystycznych dokonań tworzą europejski, wolny od barbarzyństwa wymiar naszych stosunków. Byłoby historycznym nieszczęściem, gdyby działania podejmowane w złej wierze zniszczyły tę żywą tkankę, poróżniły nasze społeczeństwa.

Apelujemy do polskiej publiczności o zachowanie godności w obliczu manipulacji. Chcemy mieć do czynienia z wielką kulturą rosyjską, a nie z językiem politycznych zniewag. Apelujemy do środowiska dziennikarskiego o szczególną rozwagę i profesjonalną ostrożność wobec poczynań, których spontaniczność w sferze stosunków polsko-rosyjskich jest mocno wątpliwa.

Przekazujemy rosyjskim artystom wyrazy szacunku i ubolewania z powodu powstałej sytuacji.

Polski PEN Club, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, Związek Artystów Scen Polskich, Związek Kompozytorów Polskich, Związek Polskich Artystów Plastyków, Rada Organizacji Pozarządowych Ministra Kultury RP

oraz

Władysław Bartoszewski, Jerzy Biernat, Jacek Bocheński, Michał Bristiger, Ignacy Gogolewski, Henryk Mikołaj Górecki, Maria Janion, Eugeniusz Knapik, Krzysztof Knittel, Jerzy Kornowicz, Olgierd Łukaszewicz, Janusz Maciejewski, Barbara Miecznicka, Marcin Nałęcz-Niesiołowski, Jan Nowicki, Krzysztof Penderecki, Jerzy Pomianowski, Adam Pomorski, Piotr Wojciechowski, Krystyna Zachwatowicz, Andrzej Wajda, Antoni Wicherek, Krzysztof Zanussi, Zbigniew Zapasiewicz