Czy w Polsce jest tylko ?pół demokracji"

Jeśli w jakimś kraju ludzie chodzą na wybory raz na kilka lat, to jeszcze nie oznacza, że tam jest demokracja

Tak mówił "Gazecie" Andreas Gross, szwajcarski deputowany, członek komisji kultury, nauki i edukacji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy podczas odbywającej się w piątek i sobotę w Warszawie konferencji organizacji pozarządowych. Spotkali się na niej przedstawiciele blisko 150 organizacji z Europy walczących o budowanie społeczeństwa obywatelskiego i przestrzeganie praw człowieka.

- Mówi się, że demokracja jest wtedy, gdy każdy może zapytać, o co chce. Ale to dopiero pół demokracji - pełna jest wtedy, gdy każdy, kto pyta, otrzyma odpowiedź - tłumaczył Gross.

Gross podkreśla, że w interesie wszystkich jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, w którym ludzie nie ograniczają swojej aktywności do głosowania w wyborach, ale wymieniają z politykami swoje opinie. - Nikt z nas nie rodzi się obywatelem gotowym do uczestniczenia w życiu publicznym. Uczymy się tego latami. Pomagają w tym organizacje pozarządowe, które są doskonałą szkołą demokracji - dodaje szwajcarski deputowany.

Uczestnicy konferencji opracowali przesłanie do przywódców państw Rady Europy. Podkreślają m.in., że przy podejmowaniu znaczących dla państwa decyzji politykom nie wolno lekceważyć głosu obywateli i reprezentujących ich opinie organizacji pozarządowych. Apelują o stworzenie organizacjom forum do wymiany doświadczeń oraz o wspólny wysiłek w kształceniu obywateli zdolnych do podejmowania skutecznych działań, dobrze poinformowanych i zaangażowanych w działanie dla wspólnego dobra.

- Zwróciliśmy się też do rządów o wprowadzenie do programów szkolnych edukacji na rzecz pokoju i przestrzegania praw człowieka - mówi Alicja Pacewicz z Centrum Edukacji Obywatelskiej, która uczestniczyła w pracach nad dokumentem.

Przesłanie zostanie ogłoszone podczas III szczytu przywódców państw i rządów Rady Europy 16 i 17 maja w Warszawie.

Rok 2005 Rada Europy uznała za Europejski Rok Edukacji Obywatelskiej. Konferencja organizacji pozarządowych to jedno z jego głównych wydarzeń.