Trzy patriarchaty

Damaszek jest siedzibą patriarchów trzech Kościołów wschodnich

Trzy patriarchaty

Damaszek jest siedzibą patriarchów trzech Kościołów wschodnich

Ignacy Zakka I Iwas

Patriarcha Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego

Według Dziejów Apostolskich uczniowie Jezusa zostali nazwani po raz pierwszy chrześcijanami w Antiochii. Syryjski Kościół Ortodoksyjny upatruje swoich początków w tej starożytnej wspólnocie chrześcijańskiej. Jego wyznawcy są nazywani często jakobitami, bo odłączyli się od głównego nurtu chrześcijaństwa, gdy odrzucili uchwały soboru chalcedońskiego o boskiej i ludzkiej naturze Chrystusa. Od prześladowań Konstantynopola uratował ich podbój arabski w VII w. Ekumeniczne prace ostatnich dziesięcioleci pokazały, że teologiczne różnice dzielące jakobitów od innych Kościołów są niewielkie i głównie formalne.

Dziewięcioletni patriarcha Ignacy Zakka I Iwas, który pochodzi z Iraku, stoi na czele patriarchatu damasceńskiego do 1980 r. Oprócz 250 tys. wiernych na Bliskim Wschodzie i w diasporze podlega mu milion indyjskich jakobitów należących do Syro-Malankarskiego Kościoła Ortodoksyjnego.

Ignacy IV

Prawosławny Patriarcha Antiochii

170. patriarcha po św. Piotrze nosi tytuł Ojca Ojców, Pasterza Pasterzy i 13. Apostoła. Antiochia jest trzecim po Konstantynopolu i Aleksandrii autokefalicznym Kościołem prawosławnym na świecie. W czasach schizmy w XI w. patriarchat Antiochii nie dokonał formalnego rozdziału z Rzymem, choć Antiochia podziela pogląd Bizancjum na rozdzielenie katolicyzmu i prawosławia.

Ignacy IV urodził się w Syrii, kształcił w seminariach i na uniwersytetach Libanu. Patriarchą został w 1979 r. 750 tys. jego wiernych jest rozsianych w Libanie, Syrii, Iranie, Iraku, Ameryce i Australii. W ostatnich latach Ignacy IV zabiegał o jedność chrześcijan wywodzących się ze starożytnego patriarchatu antiocheńskiego. W 1991 r. Ignacy IV i Ignacy Zakka I Iwas podpisali dokument wzywający do pełnego szacunku między Kościołem prawosławnym i Syryjskim Kościołem Ortodoksyjnym.

Grzegorz III

Grekokatolicki Patriarcha Antiochii, Aleksandrii i Jerozolimy

Grzegorz III, którego prawdziwe nazwisko brzmi Lutfi Laham, urodził się w syryjskiej wiosce Deraya, która jest według tradycji jednym z miejsc nawrócenia św. Pawła. Jest patriarchą w Damaszku od niedawna. Jeszcze wiosną ub.r. jako egzarcha jerozolimski witał Jana Pawła II podczas jego jubileuszowej pielgrzymki do Ziemi Świętej.

Melkici, czyli bliskowschodni grekokatolicy, połączyli się z Rzymem w 1709 r. pod wpływem katolickich misjonarzy z Europy. Jak wszyscy unici zachowali swoją liturgię i dbają o bizantyjską tożsamość Kościoła. Melkici są jedną z najprężniejszych i najlepiej zorganizowanych wspólnot chrześcijańskich na Bliskim Wschodzie. Milion melkitów mieszka w Syrii, Libanie, Palestynie, Izraelu i Jordanii. Grzegorz III zamierzał powiedzieć Papieżowi po polsku: "Janie Pawle II, kochamy cię".

Monika Słowakiewicz