Beatyfikacja a kanonizacja

- Proces beatyfikacyjny wszczynany jest, gdy wierni przekonani są, że chrześcijanin zakończył życie świątobliwie i cieszy się chwałą u Boga - tłumaczy o. Gabriel Bartoszewski, kapucyn z Warszawy.

Jeśli ta "sława świętości" się utrwali, to po pięciu latach jest podstawa do rozpoczęcia formalnej beatyfikacji. Sprawdzane są jego pisma, aby potwierdzić świątobliwość życia i heroiczność cnót. Potrzebny też jest dowód przynajmniej jednego cudu. Potem następuje uznanie beatyfikacji, czyli akt władzy papieskiej zezwalający na kult błogosławionego w Kościele lokalnym. Jeżeli kult ten rozwija się i zdarzy się nowy cud, następuje kanonizacja - akt władzy papieskiej rozciągający kult świętego na cały Kościół.