We Francji - chrzest niereligijny

Każde nowo narodzone dziecko we Francji powinno mieć prawo do uroczystego ?laickiego chrztu" w siedzibie mera - zaproponowała wczoraj minister ds. rodziny Ségolene Royal, przedstawiając pakiet nowych praw rodzinnych

We Francji - chrzest niereligijny

Każde nowo narodzone dziecko we Francji powinno mieć prawo do uroczystego "laickiego chrztu" w siedzibie mera - zaproponowała wczoraj minister ds. rodziny Ségolene Royal, przedstawiając pakiet nowych praw rodzinnych

Obecnie we Francji aż 40 proc. dzieci rodzi się w związkach pozamałżeńskich. Nie każde z nich - a już zwłaszcza na prowincji - może liczyć na kościelny chrzest.

Zdaniem minister Royal państwo powinno im to zrekompensować. Chce ona, by rodzice dziecka mieli prawo do uroczystości w urzędzie mera, o podobnym charakterze co ślub cywilny. - Obecnie deklaracja narodzin jest czynnością administracyjną bez żadnego polotu - mówi Royal. - A ceremonia narodzin uświadamiałaby obowiązki rodziców wobec dziecka.

Pomysł - który zostanie najpewniej wprowadzony w życie - już zyskał akceptację Stowarzyszenia Merów Francuskich. Na początku zostanie wypróbowany w 20 wybranych gminach.

Pozostałe propozycje prawne przedstawione wczoraj przez panią minister wzmacniają pozycję prawną rozwiedzionego ojca, który nie jest opiekunem dziecka (we Francji, tak jak w Polsce, opieka nad dzieckiem w 99 proc. przypadków jest zasądzana matkom). Rząd chce, by rozwiedzeni ojcowie otrzymali prawo uczestniczenia w szkolnym komitecie rodzicielskim (którego rola we Francji jest bardzo znacząca), mieli prawo do biletów i zniżek rodzinnych oraz dostęp do puli mieszkań socjalnych, przysługujących rodzinom w trudnej sytuacji materialnej.

Konrad Niklewicz, Paryż