Ariel Szaron: Jan Paweł II był przyjacielem żydowskiego narodu

W Izraelu premier Ariel Szaron rozpoczął posiedzenie rządu od wyrażenia ubolewania z powodu śmierci Jana Pawła II. Określił go jako człowieka pokoju i przyjaciela żydowskiego narodu.

Szaron powiedział, że Papież otworzył nowy okres stosunków katolików z żydami i państwem Izrael. Ariel Szaron przywołał słowa Papieża o świętości Ziemi Świętej dla trzech religii monoteistycznych, ale jednocześnie uznania, że jest to Ziemia Obiecana Izraela - jako narodu wybranego.

Na ceremonię pogrzebową Jana Pawła II uda się do Watykanu delegacja izraelska na czele z ministrem spraw zagranicznych Silvanem Szalomem.