Ustawa o szkolnictwie wyższym ma szansę

Jest szansa, że na początku czerwca ustawa o szkolnictwie wyższym zostanie jednak uchwalona. Po interwencji marszałka Sejmu udało się doprowadzić do kompromisu między posłami a rektorami. W ubiegłym tygodniu rektorzy wycofali swoje poparcie dla projektu, gdy posłowie wykreślili rozdział przyznający konferencjom rektorów status stowarzyszeń. Wbrew apelowi rektorów nie wycofali też z zapisu przyznającego ministrowi edukacji prawo odwołania rektora. Po wczorajszym spotkaniu z u marszałka Sejmu Włodzimierza Cimoszewicza obie strony konfliktu obwieściły kompromis. Z projektu zniknie zapis, że minister będzie miał prawo odwołać rektora w przypadku rażącego naruszenia prawa. Pozostanie paragraf umożliwiający odwołanie rektora, jeśli przeciw niemu będzie się toczyć postępowanie karne. Przywrócony zostanie rozdział przyznający konferencjom rektorów rangę stowarzyszeń. Dziś komisja edukacji znów zajmie się projektem.