Ukraińska Szymborska

101 wierszy zawiera najobszerniejsza z dotychczasowych antologia poezji Wisławy Szymborskiej w przekładzie na ukraiński przygotowana przez Andrija Sawenecia. Dwujęzyczną antologię ?Wersja wydarzeń? wydało Wydawnictwo UMCS

Dotychczas po ukraińsku ukazały się dwie antologie poezji Szymborskiej (w 1997 i 2001 roku, obie we Lwowie, druga również dwujęzyczna). Najnowsza przynosi ukraińskiemu czytelnikowi dwa razy więcej wierszy niż poprzednie i prezentuje dorobek polskiej noblistki najszerzej. W "Wersji wydarzeń" zamieszczono wiersze z dziewięciu książek Szymborskiej, poczynając od debiutanckiego "Dlatego żyjemy" z 1952, po "Chwilę" z roku 2002.

Autor przekładu, młody filolog Andrij Saweneć, jest stypendystą Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie oraz doktorantem KUL. Nad przekładami pracował od pięciu lat. Antologię uzupełnił posłowiem i komentarzami. Saweneć uważa, że poezję polską cechuje intelektualizm i bogata duchowość, co czyni ją bardzo atrakcyjną z perspektywy zarówno i Zachodu, jak i Wschodu.