Będzie nowy Instytut Mickiewicza

Minister kultury informuje o zamiarze połączenia dwóch instytucji zajmujących się promocją polskiej kultury: Centrum Międzynarodowej Współpracy Kulturalnej Instytutu Adama Mickiewicza oraz Narodowego Centrum Kultury. Robi to za pomocą ogłoszenia prasowego.

We wtorkowym wydaniu "Gazety" ukazało się ogłoszenie, w którym minister zawiadamia o fuzji, do której ma dojść 3 maja, a w jego wyniku powstanie nowa instytucja pod nazwą Instytut im. Adama Mickiewicza. "Jednym z najważniejszych powodów połączenia NCK i IAM jest obecność Polski w strukturach Unii Europejskiej i konieczność stosowania efektywnych sposobów promocji polskiej kultury" - czytamy w komentującym decyzję ministra oświadczeniu nadesłanym przez rzecznika ministerstwa Annę Godzisz. "Organizowane do tej pory sezony i prezentacje promujące polską kulturę poza granicami kraju nie odpowiadają na nowe wyzwania wynikające z naszej europejskiej przynależności. (...) Nowy Instytut im. Adama Mickiewicza łatwiej podoła nowym wyzwaniom, niż NCK i IAM osobno. Dysponując wiedzą o kulturze w regionach, pomoże w zabiegach o unijne dotacje i będzie pokazywać najciekawsze wydarzenia poza granicami".

Ani w Instytucie Adama Mickiewicza, ani w Narodowym Centrum Kultury nikt nie chce komentować zawartej w ogłoszeniu informacji. - Na ten temat najlepiej mógłby wypowiedzieć się minister Dąbrowski - przekazała nam dyrektor Centrum Alina Magnuska. - My dowiedzieliśmy się o połączeniu w poniedziałek wieczorem. Nie mamy żadnych materiałów na ten temat.

Obecnie w Narodowym Centrum Kultury zatrudnionych jest blisko 40 osób, natomiast w Instytucie Adama Mickiewicza ponad 50. Jak podaje wspomniane oświadczenie, budżet połączonych instytucji wyniesie dwadzieścia kilka milionów złotych, a dyrektora nowego Instytutu im. Adama Mickiewicza wskaże minister kultury.