Nowa nagroda dla tłumaczy literatury polskiej

Transatlantyk będzie nagrodą przyznawaną przez krakowski Instytut Książki osobom, które przyczyniają się do promocji literatury polskiej na świecie

Pomysł i nazwę takiego wyróżnienia dla tłumaczy na język angielski wysunęła już w 1999 roku Ewa Hoffman, mieszkająca w USA pisarka polskiego pochodzenia.

IK postanowił rozszerzyć jego zasięg na wszystkie języki. Nagradzani będą nie tylko tłumacze, ale także krytycy, wydawcy i dziennikarze - przede wszystkim cudzoziemcy, lub Polacy mieszkający od lat za granicą. Pierwszego laureata wyłoni siedmioosobowa kapituła, w której oprócz Ewy Hoffman zasiądą m.in. Karl Dedecius, Adam Zagajewski i Janusz Palikot. Kapitule przewodniczyć będzie Andrzej Nowakowski, dyrektor Instytutu Książki.

Nagroda w wysokości 10 tys. euro oraz statuetka Transatlantyku (nad jej projektem pracuje Andrzej Renes, autor m.in. pomników kardynała Stefana Wyszyńskiego i prezydenta Stefana Starzyńskiego w Warszawie) zostaną wręczone 13 maja w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, na I Kongresie Tłumaczy Literatury Polskiej. - Zaprosimy 120 tłumaczy z całego świata. Chcemy ich uhonorować, bo to oni są najlepszymi ambasadorami polskiej literatury - mówi Agnieszka Rasińska-Bóbr z IK. Kongres będzie się odbywał corocznie, a wypełnią go dyskusje i warsztaty, które pozwolą tłumaczom wymienić doświadczenia.

Od lutego 2006 roku ruszy Collegium Tłumaczy - kolejny pomysł Instytutu realizowany wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Stowarzyszeniem "Willa Decjusza". W ramach Collegium zaproszenie na trzymiesięczny pobyt do Krakowa dostanie co roku sześciu-ośmiu tłumaczy, którzy będą mogli odświeżyć swój kontakt z polszczyzną, skorzystać z krakowskich bibliotek i podzielić się wiedzą ze studentami UJ. Granty na taki pobyt przydzielać będzie wspólna komisja UJ, IK i Stowarzyszenia "Willa Decjusza".

Kandydatury do nagrody Transatlantyku można składać do 31 marca na adres Instytutu Książki pocztą - ul. Szczepańska 1, 31-011 Kraków; lub pocztą elektroniczną - biuro@instytuksiazki.pl. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko, listę publikacji i dane kontaktowe kandydata, oraz uzasadnienie zgłaszającej instytucji

Literatura polska na świecie

W ciągu ostatnich 10 lat najwięcej tłumaczeń literatury polskiej ukazało się po niemiecku (415 tytułów) i po rosyjsku (404). Do języków, na które najczęściej tłumaczone są dzieła naszych autorów zaliczały się także francuski (175), angielski (159), czeski (133), litewski (100), włoski (72), węgierski (69) i hiszpański (67).

Do najczęściej tłumaczonych autorów należą Tadeusz Różewicz (42 języki), Stanisław Lem (40), Wisława Szymborska (36), Witold Gombrowicz (31), Ryszard Kapuściński (30), a także Andrzej Stasiuk, Czesław Miłosz, Sławoimr Mrożek, Joanna Chmielewska, Olga Tokarczuk i Andrzej Sapkowski. Z klasyków - Henryk Sienkiewicz, Adam Mickiewicz i Bolesław Prus. (źródło: Instytut Książki)