Jan Paweł II: zredukujcie długi Trzeciego Świata

W orędziu noworocznym Jan Paweł II apeluje o redukcję zadłużenia krajów Trzeciego Świata i pokojowe rozwiązywanie konfliktów

"Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj" - ten fragment Listu św. Pawła do Rzymian jest myślą przewodnią opublikowanego w czwartek orędzia na Światowy Dzień Pokoju (1 stycznia). Papież zwraca w nim uwagę na najistotniejsze jego zdaniem problemy dzisiejszego świata.

Pierwszy z nich to wojny. Papież wymienia konflikt w Palestynie, gdzie "nie udaje się nawiązać nici porozumienia", i dramat iracki, który "niestety, przedłuża się, stwarzając sytuację niepewności i zagrożenia dla wszystkich"; nawołuje do pokojowego ich rozwikłania ("zła nie należy zwyciężać złem, bo w ten sposób zostaje się przez nie pokonanym").

Drugi problem to dramat krajów najuboższych, głównie afrykańskich. Papież apeluje, żeby "wejść na drogę radykalnie nową dla Afryki" i stworzyć "nowe formy solidarności". "Kwestia uciążliwego zadłużenia międzynarodowego krajów afrykańskich oraz brak specjalnych względów dla nich w międzynarodowych relacjach handlowych, stanowią poważne przeszkody na drodze do pokoju" - pisze Jan Paweł II, apelując o darowanie im długów i pomoc finansową. Jego zdaniem taka pomoc powinna być organizowana i nadzorowana przez rządy krajów rozwiniętych, a nie tylko przez organizacje humanitarne.

Dużą część orędzia zajmuje refleksja nad przyczynami zła. Papież przypomina, że jest ono skutkiem i nieodłącznym towarzyszem ludzkiej wolności. Wskazuje też na potrzebę przestrzegania uniwersalnego prawa moralnego opartego na szacunku dla człowieka i narodów i wyrastającego ponad nakazy poszczególnych religii.