Adwokaci o wykluczeniu Jana Widackiego

Komisja śledcza wykluczyła z obrad mec. Jana Widackiego, pełnomocnika Jana Kulczyka. Po tej decyzji Kulczyk odmówił odpowiedzi na pytania komisji. Czy to zgodne z prawem? - pytamy dwóch znanych adwokatów

mec. Tadeusz de Virion

Decyzję komisji odbierającą świadkowi Janowi Kulczykowi prawo do korzystania z pełnomocnika uważam za błędną. Ustawa o komisji śledczej bowiem daje prawo do ustanowienia pełnomocnika każdej wezwanej osobie. I kropka.

Komisja nie może kwestionować prawa adwokata do reprezentowania klienta. Adwokat jest osobą zaufania publicznego. Dopóki jest wpisany na listę adwokatów, pozostaje adwokatem. I niczyje obiekcje nie mogą go pozbawić tego prawa.

Świadek jest zobowiązany stawić się przed komisją i zeznawać. Nie może odmówić zeznań, bo uważa decyzję komisji za wadliwą. Komisja może podjąć działania dyscyplinujące świadka. Prowadziłem kiedyś sprawę, w które świadek odmówił zeznań, powołując się na obronę honoru kobiety. Sąd zastosował areszt, a świadek odparł, że wyżej sobie ceni honor damy niż własną wolność. Cóż, człowieka nie można zmusić do mówienia.

mec. Krzysztof Piesiewicz

Świadek przed komisją śledczą ma prawo do ustanowienia takiego pełnomocnika, jakiego sobie wybierze. Komisja nie może mu powiedzieć: nie chcemy pełnomocnika Kowalskiego, może Pan sobie wybrać Zielińskiego. W latach 80. tak robiła ówczesna władza. Pozbawiała prawa do występowania w rozmaitych sprawach a to mec. Macieja Bednarkiewicza, a to Władysława Siłę-Nowickiego, a to Piotra Andrzejewskiego, bo oni się władzy nie podobali.

Już po wykluczeniu mec. Jana Widackiego członkowie komisji się zorientowali, że popełnili błąd. Zaczęli więc zabiegać, aby powołać go na świadka. Gdyby bowiem mecenas został świadkiem, powinien rozważyć zrzeczenie się pełnomocnictwa. Nie znam akt sprawy i nie wiem, czy są jakieś podstawy do występowania w tej sprawie świadka Widackiego. Ale w ten sposób każdego można by pozbawić obrońcy. Wystarczy, że sąd w sprawie o zabójstwo zechce przesłuchać adwokata na okoliczność np. pogody w dniu zabójstwa.

Jan Kulczyk, odmawiając zeznań, naraża się na karę porządkową. Innych środków komisja wobec niego nie ma. Sądzę, że Kulczyk powoła ponownie Widackiego na pełnomocnika. Na miejscu komisji przyznałbym, że decyzja o wykluczeniu Widackiego była wadliwa i że jednak ma on prawo reprezentować Kulczyka.