Czeski rząd odda Polsce pochodzące z Wrocławia hebrajskie rękopisy

Rząd czeski przekaże niebawem Polsce blisko 40 rękopisów hebrajskich oraz starodruków wywiezionych podczas II wojny światowej z żydowskiego seminarium teologicznego we Wrocławiu, oświadczył w czwartek rzecznik gabinetu Jindrzich Marek. Księgi, z których część pochodzi z XIII w., znajdowały się dotychczas w zbiorach Czeskiej Biblioteki Narodowej w Pradze. O ich zwrot poprosił Czechów w ub.r. szef MSZ Włodzimierz Cimoszewicz.