Polska Akcja Humanitarna w Afganistanie

Misja zagraniczna Polskiej Akcji Humanitarnej w Afganistanie ma na celu

zapewnienie dziewczynkom i chłopcom możliwości uczenia się, odtworzenie i

rozwój szkolnictwa zawodowego, pomoc w odrodzeniu rolnictwa. PAH odbudowała i wyposażyła jedyną w Afganistanie średnią szkołę

plastyczno-muzyczną, a obecnie odbudowuje szkołę rolniczą w Kabulu.

Numer konta PAH: 56 1060 0076 0000 4011 0000 1906 z dopiskiem "Afganistan"; internet: www.pah.org.pl.