Otwarto Bibliotekę Polską w Paryżu

Po czteroletnim remoncie otwarto dla czytelników Bibliotekę Polską w Paryżu

Założona w 1838 r. biblioteka jest jedną z najważniejszych polskich instytucji kulturalnych za granicą. Jest dziełem luminarzy Wielkiej Emigracji z Adamem Mickiewiczem, Adamem Czartoryskim, Juliuszem Słowackim i Zygmuntem Krasińskim, ale miała też znaczącą rolę w kolejnych okresach polskiej historii. Po II wojnie światowej przez dziesięciolecia była twierdzą tzw. drugiej wielkiej emigracji - walczyli o jej niezależność Jerzy Giedroyc i Kajetan Morawski, pracowali w niej nad swoimi książkami Czesław Miłosz i Witold Gombrowicz.

Od lat XVII-wieczna siedziba biblioteki chyliła się ku upadkowi, a zbiory były zagrożone. Remont przeprowadzony z pieniędzy emigracyjnej Fundacji im. Zygmunta Lubicz-Zaleskiego i Senatu RP uczynił z niej jeden z najnowocześniejszych obiektów bibliotecznych w Paryżu. Znajduje się tam ponad 200 tys. książek, w tym starodruki, m.in. trzy pierwsze edycje "De revolutionibus..." Kopernika, ważne dokumenty I Rzeczypospolitej, rękopisy Mickiewicza i innych romantyków.

Z okazji otwarcia odbyła się sesja naukowa poświęcona historii biblioteki z udziałem prof. Bronisława Geremka i stałej sekretarz Akademii Francuskiej prof. Carrere d'Encausse (oboje są współprzewodniczącymi Rady Naukowej Biblioteki Polskiej). Finałem uroczystości inauguracyjnych będzie niebawem wizyta prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.