Skarby z Paryża

Zbiory z Biblioteki Polskiej w Paryżu zostaną po raz pierwszy pokazane w kraju w Muzeum Literatury w Warszawie

Na wystawie "Skarby kultury polskiej ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu" znajdzie się ponad trzysta historycznych dokumentów, rękopisów, obrazów, grafik i rzeźb.

- Jest to wystawa poświęcona polskiej emigracji w Paryżu - mówi kurator Łukasz Kossowski. - Jako jej wizualny znak wybraliśmy profetycznego "Husarza" ("Rycerza wśród kwiatów") Leona Wyczółkowskiego z 1905 r. - monumentalny pastel symbolizujący narodowe przebudzenie i odrodzenie niepodległej Polski.

Biblioteka Polska w Paryżu powstała 24 listopada 1838 roku. Wokół niej skupiali się polscy patrioci osiadli w Paryżu. Prezesem Rady Bibliotecznej został książę Adam Jerzy Czartoryski, a wśród jej członków znaleźli się m.in. Julian Ursyn Niemcewicz i Karol Kniaziewicz. Jej pierwszym dyrektorem był wybitny bibliofil i archiwista Karol Sienkiewicz.

Obecnie zbiory Biblioteki liczą 220 tys. książek, 30 tys. druków, 5 tys. rękopisów zgromadzonych przez ponad półtora wieku. Są też mapy, atlasy i bogata kolekcja sztuki.

Na wystawie w Warszawie znajdą się m.in. rękopisy III części "Dziadów" Adama Mickiewicza i "Przedświtu" Zygmunta Krasińskiego, listy Juliusza Słowackiego i Fryderyka Chopina, książki z biblioteki Mickiewicza. Będzie też portret Mickiewicza jako św. Jana Ewangelisty Walentego Wańkowicza i akwarele Cypriana Norwida. Wśród historycznych dokumentów jest list królowej Bony do papieża, Akt Sejmowy detronizacji cara Mikołaja I jako króla Polski z 1831 r., archiwalia związanie z Legionem Mickiewicza we Włoszech w 1848 r. Pokazana zostanie po raz pierwszy kolekcja olejnych obrazów Olgi Boznańskiej oraz prace m.in.: Piotra Norblina, Leona Wyczółkowskiego, Józefa Pankiewicza, Józefa Czapskiego, Jana Lebensteina.

Wystawa czynna od 4 maja do 31 lipca. We wrześniu i listopadzie będzie prezentowana w Muzeum Narodowym w Krakowie