Chirac: Chiny - OK, Stany - be

Wczorajsze, pierwsze w historii wystąpienie francuskiego prezydenta przed Komisją Praw Człowieka ONZ wywołało wiele kontrowersji. Jacques Chirac ostro zaatakował Stany Zjednoczone, chwaląc równocześnie przemiany w Chinach

Chirac: Chiny - OK, Stany - be

Wczorajsze, pierwsze w historii wystąpienie francuskiego prezydenta przed Komisją Praw Człowieka ONZ wywołało wiele kontrowersji. Jacques Chirac ostro zaatakował Stany Zjednoczone, chwaląc równocześnie przemiany w Chinach

Walka o wolność i prawa człowieka jest jedną z wielkich francuskich pasji - już te pierwsze słowa francuskiego prezydenta wywołały wczoraj wśród wielu obserwatorów obrad Komisji Praw Człowieka ONZ smutne uśmiechy. Od dawna nie jest tajemnicą, że to właśnie Francja blokuje wewnątrz Unii Europejskiej wszelkie inicjatywy zwiększenia zaangażowania Piętnastki w walkę o prawa człowieka. - Co roku staramy się przekonać europejskich partnerów o konieczności potępienia przez Komisję Praw Człowieka sytuacji w Chinach. Jest to przecież kraj, gdzie prawa te są masowo łamane. Efekt zawsze jest ten sam - Francja jest zdecydowanie przeciw. Francuzi twierdzą, że Chińczyków nie należy piętnować, lecz z nimi dyskutować. Tak naprawdę chodzi o to, że oni robią w Chinach wielkie interesy - tłumaczył "Gazecie" jeden z dyplomatów skandynawskich. Xiao Quiang, jeden z najsłynniejszych chińskich dysydentów, obecnie dyrektor organizacji Human Rights in China, dodał: - Nie ulega wątpliwości, że to stanowisko Francji uniemożliwia Unii Europejskiej potępienie Chin za gwałcenie praw człowieka. Znamienne jest też to, że to Francja, wraz z np. Chinami i Kubą, stara się ograniczyć udział organizacji pozarządowych w pracach ONZ.

W ponad 20-minutowej mowie Chirac o Chinach wspomniał tylko raz. Po to, by... wyrazić swą satysfakcję z niedawnego przystąpienia tego kraju do ONZ-owskiego paktu o prawach ekonomicznych, społecznych i kulturalnych. Dużą większą uwagę Jacques Chirac poświęcił zaś... USA. Nie wymienił wprawdzie ich z nazwy, ale ostro skrytykował "państwa, które skazują na karę śmierci osoby nieletnie i umysłowo chore", oraz które "poddają w wątpliwość zasadność protokołu z Kioto o przemianach klimatycznych".

- Nie twierdzę, że USA to ideał. I wcale się nie domagam, aby Paryż zaangażował się w walkę o prawa człowieka w Chinach. Niech Francja przestanie jednak uniemożliwiać takie zaangażowanie się innym państwom. Może udałoby się wtedy uratować setki osób, które co roku giną w chińskich więzieniach, bo myślą w inny sposób, niż żąda tego władza - mówi Xiao Quiang.

Tomasz Surdel, Genewa