Grzech na Rynku Głównym

Miedzioryty Albrechta Dürera, Lucasa Cranacha, prace Pietera Bruegla Starszego, Petera Paula Rubensa, Rembrandta van Rijn oraz innych twórców można oglądać na otwartej w Krakowie wystawie "Siedem grzechów głównych". Składająca się ze 125 rycin ekspozycja w Międzynarodowym Centrum Kultury przy Rynku Głównym, pochodzi ze zbiorów grafiki europejskiej Gabinetu Rycin Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Wprowadzeniem do tematu wystawy są ryciny poświęcone Grzechowi Pierworodnemu. Pozostałych siedem części tworzą alegorie Pychy, Chciwości, Nieczystości, Zazdrości, Łakomstwa, Gniewu i Lenistwa. Wystawa będzie czynna do 30 maja.