Czy Radio Maryja nadaje reklamy?

KRRiTV bada, czy Radio Maryja nadaje reklamy i kryptoreklamy. Jeśli uzna, że tak, rozgłośnia może stracić uprzywilejowany status ?nadawcy społecznego? i zapłacić gigantyczną karę

Poranny i popołudniowy program Radia Maryja co jakiś czas przerywa głośny dżingiel. Po nim ciepły głos lektora czyta: "Dziś w "Naszym Dzienniku" kolędy!!!. Niech radość świąt Bożego Narodzenia znajdzie wyraz w naszych rodzinach we wspólnym śpiewaniu kolęd. Dziś zamieszczamy teksty najbardziej popularnych z nich. Te same kolędy znajdą państwo na płycie dołączonej w najbliższy wtorek do "Naszego Dziennika"" (słychać uderzenie w gong)".

Lektor: "Dziś w "Naszym Dzienniku": Jak zaradzić degradacji polskich portów i polepszyć dostęp do nich od strony lądu? Programu w tej sprawie z kosztorysem i przedstawieniem źródeł finansowania oczekiwali posłowie. Informacja rządu nie zawierała ani tego, ani nawet opisu rzeczywistych zagrożeń, jakie stoją przed polską gospodarką morską w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej. Tymczasem akcesja już na wstępie może oznaczać kasację 20-30 proc. polskich kutrów morskich (znowu dźwięk gongu). Dziś w "Naszym Dzienniku"...."

Takie komunikaty emitowane są na antenie radia codziennie. Zresztą nie tylko te. O. Tadeusz Rydzyk promuje w swojej stacji Wyższą Szkołę Komunikacji Społecznej i Medialnej, Telewizję Trwam oraz wiele innych instytucji. Często prowadzący wymieniają też sponsorów różnych przedsięwzięć Radia Maryja.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podejrzewa, że mogło dość do poważnego naruszenia ustawy o RTV. Szefowa rady Danuta Waniek: - Sprawdzamy, czy Radio Maryja złamało reguły. Jeśli tak się stało, podejmiemy decyzje nakazane prawem.

Chodzi o przepisy dotyczące tzw. nadawcy społecznego. Pojęcie to wprowadziła tuż przed końcem zeszłej kadencji parlamentu AWS. Zabiegał o to sam o. Rydzyk. Nadawca społeczny - czytamy w ustawie - "upowszechnia działalność wychowawczą i edukacyjną, działalność charytatywną, respektuje chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki, oraz zmierza do ugruntowania tożsamości narodowej". Taki nadawca nie ma prawa nadawania reklam, telesprzedaży i audycji sponsorowanych. Za to jest zwolniony z bardzo wysokiej opłaty koncesyjnej. W przypadku stacji ogólnopolskiej wynosi ona ok. 7 mln 640 tys. zł. rocznie.

Ustawa jest jednak bardzo restrykcyjna, jeśli chodzi o naruszenie zakazu emitowania reklam. Jeśli nadawca go złamie, Krajowa Rada ma obowiązek odebrania mu statusu "nadawcy społecznego" i naliczenia opłat koncesyjnych wraz z odsetkami liczonymi od dnia wydania koncesji.

Czy komunikaty emitowane przez Radio Maryja to reklama? - zapytaliśmy w departamencie reklamy KRRiTV.

- Oczywiście - twierdzi jego szef Stanisław Celmer. - Jednak, żeby oficjalnie to stwierdzić, musimy przeprowadzić monistoring programu stacji w tym kierunku. Z pewnością to zrobimy, bo informacje, które do nas docierają, są niepokojące.

Co jest reklamą

Reklamą jest każdy przekaz, niepochodzący od nadawcy, zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei albo osiągnięcia innego efektu pożądanego przez reklamodawcę, nadawany za opłatą lub inną formą wynagrodzenia.

Kryptoreklamą jest przedstawianie w audycjach towarów, usług, znaku towarowego lub działalności przedsiębiorcy będącego producentem towaru lub świadczącego usługi, jeżeli zamiarem nadawcy, w szczególności związanym z wynagrodzeniem lub uzyskaniem innej korzyści, jest osiągnięcie efektu reklamowego oraz jeżeli możliwe jest wprowadzenie publiczności w błąd co do charakteru przekazu.

Art. 4 pkt 6 i 11 Ustawy o radiofonii i telewizji