Rumuńskie dzieci zatrute cyjankiem

Rumuńskie dzieci zatrute cyjankiem

20 dzieci z objawami zatrucia cyjankiem trafiło do szpitala w Iasi. Według lekarzy zatruły się rybami ze skażonej rzeki Siret. W ub. środę dostał się do niej cyjanek z nieczynnej fabryki Metadet przy granicy mołdawsko-ukraińskiej. Martwe ryby z Siretu mimo ostrzeżeń władz trafiły do sklepów i na bazary i zatruło się nimi już co najmniej 65 osób.

ajc