Wałęsa, Lis, Frasyniuk proszą Komorowskiego o weto

Lech Wałęsa i pięciu innych opozycjonistów apeluje do prezydenta Bronisława Komorowskiego, by zawetował ustawę o dostępie do informacji publicznej.

Grupa liderów pierwszej "Solidarności" - Zbigniew Bujak, Andrzej Celiński, Władysław Frasyniuk, Zbigniew Janas, Bogdan Lis i Lech Wałęsa - wystosowali do prezydenta RP Bronisław Komorowskiego list otwarty.

- Zwracamy się solidarnie do Pana z prośbą, aby rozważył Pan skorzystanie ze swoich konstytucyjnych uprawnień w kwestii weta ustawy o dostępie do informacji publicznej, w wersji, jaką po poprawce Senatu uchwalił Sejm w ostatnim głosowaniu kończącej się właśnie kadencji - piszą.

Cały list

Pan Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie!

Zwracamy się solidarnie do Pana z prośbą, aby rozważył Pan skorzystanie ze swoich konstytucyjnych uprawnień w kwestii weta ustawy o dostępie do informacji publicznej, w wersji, jaką po poprawce Senatu uchwalił Sejm w ostatnim głosowaniu kończącej się właśnie kadencji.

Idzie nam zarówno o treść wniesionej w ostatniej chwili poprawki, jak i formę, w jakiej zostało to zrobione.

Argumentacja używana dla obrony tej ustawy przypomina orwellowskie nazywanie Ministerstwa Tajnych Policji, Ministerstwem Miłości. W przypadku ustawy o dostępie do informacji publicznej zatrzaskuje się przed obywatelami drzwi do ekspertyz przygotowywanych dla instytucji publicznych i wykonujących zadania publiczne, a towarzyszy temu opowieść o rozszerzeniu możliwości dostępu do takich informacji.

Sposób procedowania tej ustawy uznajemy za zdumiewający swoją arogancją wobec Sejmu, Senatu a przede wszystkim wobec obywateli, także tych najbardziej obywatelsko aktywnych, działających w organizacjach pozarządowych, monitorujących sposób wykonywania władzy.

Rozumiemy potrzebę ochrony informacji niejawnych, w tym zawartych w ekspertyzach przygotowywanych na zlecenie organów władzy i dla instytucji wykonujących zadania publiczne. W naszym najgłębszym przekonaniu, można w tym celu, skorzystać z już obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy o ochronie informacji niejawnych lub w niektórych przypadkach ustawy o ochronie danych osobowych.

Wierzymy, że Pan Prezydent stojąc na straży Konstytucji, stanie w obronie prawa obywateli wynikającego z art. 61 Konstytucji i zawetuje Ustawę o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw.

Pozostajemy z wyrazami szacunku

Zbigniew Bujak

Andrzej Celiński

Władysław Frasyniuk

Zbigniew Janas

Bogdan Lis

Lech Wałęsa