Sejm zlikwidował prawo użytkowania wieczystego

W czwartkowym głosowaniu przeszła - wbrew rządowi - propozycja PiS, by było ono automatycznie przekształcone we własność

Ustawa ma objąć blisko 400 tys. ha gruntów publicznych, z tego ok. 338 tys. ha jest w użytkowaniu osób prawnych.

Wczoraj Ministerstwo Infrastruktury było kompletnie zaskoczone. Przed głosowaniami wydawało się, że to rządowy projekt zostanie uchwalony. Dawał on prawo do żądania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność właścicielom domów, mieszkań, działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, użytkownikom gruntów rolnych oraz - warunkowo - spółdzielniom mieszkaniowym i firmom.

Nieoczekiwanie przeszedł - leżący w Sejmie od jesieni 2003 r. - radykalny projekt PiS, który z mocy prawa likiwduje użytkowanie wieczyste!

Przekształcenie w prawo własności - na wniosek zainteresowanych firm i osób fizycznych - będzie musiał potwierdzić starosta (nieruchomości skarbu państwa) albo wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa (nieruchomości samorządowe).

Po uzyskaniu potwierdzenia obdarowany własnością będzie musiał dopłacić różnicę między wartością rynkową prawa własności i prawa użytkowania wieczystego, czyli średnio 45-50 proc. wartości rynkowej gruntu. Samorządy i skarb państwa mogłyby rozłożyć spłatę na dziesięć lat. A w przypadku przekształcania gruntów zabudowanych domami mieszkalnymi udzielać dowolnych bonifikat.

Rząd ostro krytykował ten projekt. Ostrzegał, że uwłaszczeni użytkownicy (szczególnie firmy) będą się uchylali od opłat. Skarb państwa i samorządy uwikłałyby się w długotrwałe i kosztowne działania windykacyjne bez gwarancji odzyskania wszystkich pieniędzy.