Iustitia opublikowała stanowisko po wyroku TK ws. aborcji. Sędziowie przedstawili sześć postulatów

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia opublikowało listę sześciu postulatów zawierających propozycje zmian w systemie sądownictwa. To pokłosie kontrowersyjnego wyroku TK z czwartku 22 października.

Przypomnijmy, że w czwartek 22 października Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że usunięcie płodu z przesłanek embriopatologicznych jest niezgodne z Konstytucją. Taka decyzja oznacza znaczne zaostrzenie prawa, gdyż obecnie 90 proc. aborcji odbywa się z tego powodu. Decyzja TK doprowadziła do strajków kobiet i wspierających je osób. Protesty od tygodnia zalewają ulice polskich miast. 

Sędziowie Iustitii opublikowali swoje stanowisko

Głos w sprawie kontrowersyjnego wyroku zabrali sędziowie skupieni w Stowarzyszeniu Sędziów Polskich Iustitia. W swoim stanowisku nazywają oni Trybunał Konstytucyjny "narzędziem w rękach polityków". O takiej sytuacji mówią, że jest ona "niebezpieczna dla stabilności państwa".

"Rozstrzygnięcia Trybunału wydane z udziałem 'dublerów' nie tylko nie posiadają mocy prawnej, ale są też nieuznawane przez społeczeństwo. Nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której obywatele pozbawieni są ochrony prawnej, a politycy przy pomocy opanowanych przez siebie najważniejszych instytucji państwowych, stawiają się ponad prawem" - czytamy w stanowisku SSP Iustitia.

Sędziowie Iustitii chcą zmiany konstytucji. Sześć postulatów

W dalszej części stanowiska sędziów Iustitii prawnicy przedstawiają pomysł zmiany konstytucji. Zawarte zostało sześć postulatów, których realizacja jest uważana przez sędziów za konieczną. 

  1. Zlikwidowanie Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Stanu i powołanie w ich miejsce Trybunału Rzeczypospolitej;
  2. wybieranie sędziów Trybunału Rzeczypospolitej: w połowie przez nową Krajową Radę Sądownictwa, a w drugiej - przez obywateli w wyborach bezpośrednich;
  3. powołanie trzech Prokuratorów Trybunalskich, którzy mogą wnosić oskarżenia przed ten Trybunał - jednego powoływanego przez Prezydenta, jednego przez  Sejm i jednego przez Senat;
  4. posiadanie przez wszystkich członków Trybunału Rzeczypospolitej oraz przez Prokuratorów Trybunalskich kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego;
  5. wprowadzenie zasady, że sędziowie Trybunału Rzeczypospolitej oraz Prokuratorzy Trybunalscy w okresie zajmowania stanowiska i 4 lata przed jego objęciem, nie mogą należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów;
  6. doprowadzenie do tego, by sędziów - członków Krajowej Rady Sądownictwa wybierali sędziowie, a nie politycy.
Zobacz wideo Rudzińska-Bluszcz: Zadaniem organów państwa powinno być tonowanie nastrojów społecznych

"Niezależnie od powyższych zmian, mimo tragicznej sytuacji polskiego wymiaru sprawiedliwości, apelujemy do niezawisłych sędziów, by w każdej sytuacji dokonywali oceny istnienia i skuteczności orzeczenia TK, w którego składzie zasiadały osoby wybrane na wcześniej obsadzone miejsce.? Konstytucja RP została ustanowiona dla wszystkich obywateli, nie tylko dla wyznających jedną określoną wiarę, a katalog przewidzianych w niej praw człowieka nie jest emanacją wyłącznie jednego systemu moralnego. Funkcją Trybunału nie jest i nigdy nie było narzucanie całemu społeczeństwu swojego światopoglądu i moralności. W sytuacji, gdy Trybunał Konstytucyjny przestał spełniać swoją funkcję, to na niezależnych sądach Rzeczypospolitej Polskiej spoczywa ciężar ochrony praw i wolności każdego człowieka" - napisano w podsumowaniu.

Więcej o: