Przyszli księża wybierają PiS i Konfederację. Jacy są polscy klerycy?

W badaniach przeprowadzonych przez ks. Krzysztofa Pawlinę, rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie widać, że alumni najczęściej głosują na PiS. Samych kleryków w rozmowie z Onetem ks. prof. nazywa "dalekimi od ideału".

Spadek powołań w ostatnich dwóch dekadach widać na przykładzie liczby badanych przez ks. Pawlinę kleryków. W roku 2000 przebadano 925 osób, natomiast w 2019 r. ankiet od niemal wszystkich seminariów wyższych było 289. Wynikami badań ks. rektor PWTW pochwalił się w czasie Zjazdu Wyższych Rektorów Seminariów Duchownych. Zostały one opublikowane w książce: Ks. Krzysztof Pawlina, "Powołania kapłańskie AD 2020", Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa 2020.

Skąd pochodzą klerycy?

W wynikach ankiety, które przytacza Onet, widać że większość (ponad 60 proc.) kandydatów na księży pochodzi z obszarów miejskich. Do pochodzenia wiejskiego przyznało się natomiast 39 proc. ankietowanych. Podobna tendencja utrzymuje się już od lat. Zmienił się za to wiek, w którym młodzi mężczyźni decydują o pójściu do seminarium. - Średnia wieku wzrosła przez ostatnie 20 lat o ponad rok. Znacznie więcej osób decyduje się na kapłaństwo powyżej 30 roku życia - przyznał ks. Pawlina.

Zobacz wideo Terlikowski o możliwej karze dla bpa Janiaka

Niemal 66 proc. alumnów ma wykształcenie średnie. Pozostała część próbowała w przeszłości studiów na innych kierunkach. Trzykrotnie w ciągu 20 lat wzrósł również odsetek osób deklarujących aktywność zawodową przed seminarium. W dalszym ciągu natomiast wierząca rodzina jest bardzo mocnym czynnikiem w decyzji o podjęciu nauki w kierunku kapłaństwa.

Czytaj także: ''Szukano sposobów, by przyłapać mnie na herezjach, klerycy donosili, że jakobym wygłaszał jakieś na wykładach''

- Na pytanie o to, co dla nich jest najważniejszym źródłem własnej wiary, najwięcej respondentów wskazało tradycję i wychowanie w rodzinie (29 proc., podczas gdy w 2000 r. było to 24,5 proc.). Na drugim miejscu znalazło się uczęszczanie do kościoła, wpływ kazań i postawa księdza (25 proc. - tyle samo co w 2000 r.). Na trzecim miejscu wskazano przeżycia i doświadczenia duchowe (18 proc., podczas gdy w 2000 r. było to 8 proc.). Ewidentnie widać wzrost znaczenia wychowania religijnego w domu i jeszcze większy osobistych przeżyć i doświadczeń na podjęte decyzje - przyznał profesor.

Przyszłym księżom daleko do ideału 

Wśród najczęstszych uzależnień i przyzwyczajeń większość kleryków wymienia pornografię (39 proc.). 36 proc. respondentów zadeklarowało natomiast palenie tytoniu. 3 proc. stwierdziło, że używa często lub regularnie środków psychoaktywnych, a 73 proc. badanych zadeklarowało, że nigdy nie próbowało środków psychoaktywnych. W ogólnym pytaniu o istnienie w chwili obecnej jakiś nałogów, tylko 2,5 proc. badanych przyznało się do posiadania takowych.

Zobacz też: Mazowsze. Koronawirus w seminarium duchownym. Zakażonych sześciu kleryków

A co klerycy sądzą o problemie pedofilii w Kościele katolickim. - 88 proc. uważa, że choć sytuacje nadużyć seksualnych ze strony księży występowały, to wyraźnie wyolbrzymia się ich skalę, a odosobnione przypadki próbuje się uogólnić na wszystkich duchownych. 8 proc. nie ma na ten temat zdania, a 4 proc. uważa, że problem tak naprawdę nie istnieje. 62 proc. badanych uważa, że te skandale ujawniły bolesną prawdę o moralnej kondycji kapłanów i biskupów. 21 proc. na tematy ujawnione nie ma zdania, a 17 proc. sądzi, że w większości te fakty nie pokrywają się z prawdą. 42 proc. badanych jest przekonanych, że obecna sytuacja w Kościele wymaga gruntownej naprawy. 34 proc.nie wie, co z tym zrobić, a 24 proc. nie zajęło żadnego stanowiska - mówił ks. Pawlina.

Wśród kleryków dominują prawicowe postawy. Wśród przyjętych do seminariów w roku akademickim 2019/2020 na PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego (w maju 2019) głosowało 62 proc. Drugim najchętniej wybieranym ugrupowaniem była Konfederacja (24 proc. głosów). 7 proc. zagłosowało na Koalicję Europejską i 6 proc. na Kukiz’15.

Więcej o: