Jerzy Mellibruda nie żyje. Profesor był twórcą Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W piątek w wieku 82 lat zmarł prof. Jerzy Mellibruda. Był twórcą i wieloletnim dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Jerzy Mellibruda zmarł w wieku 82 lat. O jego śmierci poinformowała na Facebooku Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

"Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy prof. Jerzego Mellibrudę, który odszedł od nas w dniu dzisiejszym (04-09-2020) w wieku 82 lat. Był twórcą i wieloletnim dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ale wszyscy zapamiętamy go przede wszystkim jako nauczyciela, mentora i człowieka, który inspirował tysiące ludzi do pracy w obszarze profilaktyki, terapii uzależnień i szeroko pojętego rozwiązywania problemów alkoholowych. Inspirował nas wszystkich. Łączymy się w żałobie i smutku z rodziną i bliskimi" - podała PARPA.

Kim był prof. Jerzy Mellibruda?

Jerzy Mellibruda był profesorem w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Doktor habilitowanym nauk humanistycznych, psychologiem, specjalizujący się w problematyce uzależnień, w szczególności problemów alkoholowych.

Był promotorem, założycielem i wieloletnim dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz szefem Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Piastował również stanowisko kierownika Katedry Psychologii Uzależnień, Przemocy i Sytuacji Kryzysowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Działalność w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Mellibruda był twórcą i wieloletnim dyrektorem powołanej na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 czerwca 1993 roku Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Od 1996 roku PARPA działa na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powstała w 1996 r. pierwsza ogólnopolska placówka zajmująca się pomocą ofiarom przemocy w rodzinie - Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", prowadząca pierwszy ogólnopolski darmowy telefon dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia.

Więcej o: