Kolejne trzy osoby zatrzymane w katowickim ledztwie dotyczcym tzw. mafii mieciowej

Funkcjonariusze policji zatrzymali trzy osoby w ledztwie dotyczcym dziaania zorganizowanej grupy przestpczej. Czonkowie grupy skadowali odpady w miejscach, za ktre nie opacali czynszu oraz wbrew obowizujcym przepisom.

Polecenie zatrzymania wydała Prokuratura Regionalna w Katowicach, która prowadzi śledztwo w sprawie składowania odpadów w wynajętych przez członków grupy halach magazynowych oraz innych nieruchomościach, nie płacąc za nie czynszu. Następnie, wbrew przepisom, przerzucali je w warunkach mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. Łączna waga zgromadzonych odpadów wyniosła ponad 4500 ton. 

Zobacz wideo Mafia śmieciowa pozbyła się nielegalnie ponad 14 tys. ton odpadów. Gang rozbiła śląska policja

Członkowie tzw. mafii śmieciowej usłyszeli zarzuty. Tymczasowy areszt dla części z nich

Prokuratura Regionalna w Katowicach postawiła zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz transportowania i składowania odpadów niebezpiecznych na nielegalnych składowiskach. Grupa działała głównie na terenie województwa lskiego, odpady znaleziono m.in. w Częstochowie, Mysłowicach czy Brzęczkowicach. 

Sąd w Katowicach wobec 2 podejrzanych zastosował środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu. Trzecia osoba natomiast została objęta środkiem o charakterze wolnościowym. Wszystkim podejrzanym grozi kara więzienia do 10 lat.

Łącznie w sprawie nielegalnego składowania odpadów zarzuty usłyszało 15 osób. Wszystkie osoby działające w zorganizowanej grupie przestępczej o tym charakterze objęte zostaną podobnymi paragrafami. Poza kwestiami śmieciowymi odpowiedzą także za przestępstwo przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów. Wobec podejrzanych zastosowano areszt tymczasowy. 

Planowane są kolejne czynności zmierzające do zatrzymania pozostałych osób zajmujących się tym procederem.