LOT walczy... o zniesienie wiz do USA dla Polaków. Otrzymał właśnie mocne wsparcie

Jakub Panek
O zniesieniu wiz do USA dla Polaków słychać od lat. Bez efektów. A wystarczy, by odsetek odmów w amerykańskim procesie wizowym spadł do 3 proc. z obecnych 5,9 proc. LOT rozpoczął ważną kampanię, która właśnie otrzymała duże wsparcie.

Żeby zostać objętym ruchem bezwizowym, czyli wejść do Visa Waiver Program (VWP), Polska musi spełnić istotne kryterium. Odsetek obywateli, którym amerykańskie służby imigracyjne odmówiły wizy B1/B2 (turystycznej i biznesowej) w ciągu amerykańskiego roku budżetowego - od 1 października do 30 września - nie może być wyższy niż 3 proc. W 2017 r. wyniósł on 5,9  proc. Żeby umożliwić poprawę statystyki o prawie 3 punkty proc., powstała koalicja organizacji i firm z LOT-em na czele, która promuje skuteczne występowanie o wizę do USA

Do akcji wizowej przyłączyła się właśnie Polska Izba Turystyki, która zrzesza prawie 500 firm z branży. Członkami PIT są m.in. najważniejsze i największe biura podróży, agencje turystyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe, wyższe szkoły turystyczne, właściciele bazy noclegowej, atrakcji turystycznych i kulturalnych oraz korporacje targowe. Jak podaje PIT, jej członkowie łącznie dysponują około tysiącem placówek handlowych na terenie całego kraju.

- Korzyści gospodarcze płynące ze zniesienia procedur wizowych dla Polaków są bezsprzeczne. Oprócz zwiększenia przychodów dla gospodarki taki ruch zaowocowałby również znacznym wzrostem obrotów polskich biur turystyki wyjazdowej specjalizujących się w rynku amerykańskim - mówi Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki.

Amerykańskim VWP, który upoważnia do wjazdu do USA bez wizy, objętych jest 38 państw, w tym 23 z UE. Są wśród nich liczne kraje z naszego regionu, np.: Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa i Estonia. Jedynie Polska, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja i Cypr nadal nie spełniają warunków programu.

- Wizy są istotną barierą dla turystyki. W krajach zachodnich turystyka jest dziś jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów  gospodarki. Światowym trendem jest odchodzenie od ograniczania go poprzez uciążliwe procedury wizowe - dodaje Niewiadomski.

Do akcji przystąpiło także biuro podróży Rainbow, największy touroperator w Polsce sprzedający wycieczki do USA. - Wspólnie z LOT-em przygotowujemy specjalną broszurę informacyjną. Będzie ona dostępna w całej naszej sieci sprzedaży, na którą składa się 150 biur własnych i tysiąc punktów agencyjnych w całej Polsce. Mamy nadzieję, że będzie ona realną pomocą dla naszych klientów i przyczyni się do zmniejszenia liczby odrzucanych wniosków - mówi Grzegorz Baszczyński, prezes Rainbow.

Koalicja na rzecz zniesienia wiz dla Polaków została utworzona w styczniu przez sześć organizacji: Fundację Polska Innowacyjna, Fundację Teraz Polska, Fundację im. Cichociemnych, Fundację Instytut Myśli Schumana, Polskie Linie Lotnicze LOT i Mastercard. W akcji chodzi o to, żeby  wiedza o zasadach przyznawania amerykańskich wiz i promocja USA jako atrakcyjnego kierunku podróży były jak największe.

LOT walczy o zniesienie wiz

- Naszym celem jest zachęcenie Polaków, żeby w ciągu kilku miesięcy występowali o wizę, ale jednocześnie robili to rzetelnie, gdyż każde niewłaściwe aplikowanie kończy się odmową. To z kolei psuje statystyki i powoduje, że Polacy muszą podróżować do USA z wizą w paszporcie – mówi Adrian Kubicki, dyrektor Biura Komunikacji LOT i inicjator akcji. 

Partnerzy akcji zachęcają do podróżowania do USA w celach biznesowych i turystycznych (z wizą B1/B2), a jednocześnie apelują o rzetelne podejście do procesu wizowego. W każdym wniosku niezbędne jest przedstawienie konkretnych i wiarygodnych planów podróży do USA. Odmowy udzielane są, jeśli podczas rozmowy pojawi się wątpliwość, że aplikujący zamierza wykorzystać wizy w innym celu niż deklarowany. Szans na wjazd nie mają też osoby z przeszłością kryminalną albo zarejestrowane wcześniej z powodu naruszenia przepisów wizowych.

Szczegółowy opis kategorii wizowych znajduje się na stronach ambasady USA.

Polacy mogą składać wnioski wizowe w ambasadzie USA w Warszawie, konsulacie w Krakowie i innych amerykańskich placówkach dyplomatycznych na świecie. Sama procedura ubiegania się o wizę jest konsekwentnie poprawiana, żeby proces uzyskiwania wizy był jak najmniej czasochłonny. Z badań przeprowadzonych przez stronę amerykańską w lutym tego roku wynika, że średni czas spędzony w ambasadzie USA w Warszawie przez osobę aplikującą o wizę od wejścia (po przejściu przez kontrolę bezpieczeństwa) do wyjścia wynosi 16 minut. 

Program bezwizowy umożliwia legalny pobyt w USA do 90 dni w celach turystycznych, rodzinnych i biznesowych. Po ewentualnym wejściu Polski do Visa Waiver nadal możliwe będzie ubieganie się o dowolny rodzaj wizy w amerykańskich placówkach konsularnych.

Donald Trump wiele obiecał Polsce. Od tego czasu niewiele się jednak zmieniło