Rachunki jak za podróże na Marsa i astronomiczne pensje. NIK zbadał Polską Agencję Kosmiczną

Bajońskie sumy na pensje, podróże i honoraria dla ekspertów, wydawane bez przetargu i pominięciem ustawy o zamówieniach publicznych. Raport pokontrolny NIK nie zostawia suchej nitki na kierownictwie Polskiej Agencji Kosmicznej - donosi Radio Zet

Z dokumentu, do którego dotarło Radio ZET, wynika, że zarząd agencji wydał prawie 10 milionów złotych z publicznych pieniędzy, a niewiele zrobił. W dodatku pieniądze wydawano nie przeprowadzając przetargów i konkursów.

Jak podała stacja kontrolerzy ustalili, że połowa budżetu, czyli 5 milionów złotych, została przeznaczona na pensje. Reszta poszła m. in. na najem i dzierżawę pomieszczeń, organizację spotkań informacyjnych dla podmiotów krajowego sektora kosmicznego, a także na podróże. Agencja na bilety lotnicze wydała ponad 200 tysięcy złotych. Zrobiła to wbrew ustawie o zamówieniach publicznych.

Prawie 350 tysięcy złotych pochłonęły także honoraria dla ekspertów za doradztwo. To pieniądze także wydane bez przetargu i konkursu. Eksperci nie wykonali żadnych sprawozdań ze swojej działalności. Brali pieniądze także tylko za gotowość do doradzania. 

"Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli dotyczyło całego roku 2016, a jego wnioski nie odzwierciedlają obecnej sytuacji w Polskiej Agencji Kosmicznej" - tłumaczy Urszula Szwed - Strych z PAK. Przypomina, że w październiku 2016 r. został odwołany ze stanowiska prezesa PAK profesor Marek Banaszkiewicz, w związku z niezatwierdzeniem przez KPRM sprawozdań z działalności Agencji w roku 2015. Zaznacza też, że NIK pozytywnie, choć z uwagami, zaopiniowała sprawozdanie Agencji z wykonania planu finansowego w IV kwartale 2016 roku.

Polska Agencja Kosmiczna powstała w 2014 roku. Jest członkiem międzynarodowej organizacji krajów europejskich, Europejskiej Agencji Kosmicznej, której celem jest eksploracja i wykorzystanie przestrzeni kosmicznej. Dzięki niej polskim przedsiębiorstwom ma być łatwiej pozyskiwać środki. Do jej zadań należy także promowanie współpracy nauki z biznesem w branży kosmicznej.

Więcej o: