Egzamin gimnazjalny 2017. Tak wyglądała część matematyczno-przyrodnicza [ZOBACZ ARKUSZE]

Ponad 340 tys. uczniów III klas gimnazjów w całym kraju przystąpiło w czwartek po godzinie 9. do pisania egzaminu z wiedzy matematyczno-przyrodniczej - drugiej części obowiązkowego egzaminu gimnazjalnego.

Na egzaminie gimnazjalnym z wiedzy matematyczno-przyrodniczej uczniowie najpierw dostali blok zadań z nauk przyrodniczych - biologii, chemii, fizyki i geografii. Na rozwiązanie zadań mieli 60 minut (dyslektycy 80 minut). Następnie mieli przerwę do godziny 11, po której przystąpili do rozwiązywania bloku zadań z matematyki. Ta część egzaminu gimnazjalnego potrwała 90 minut (dla dyslektyków 135 minut).

Arkusz egzaminacyjny z części matematyczno-przyrodniczej >>>

Jak powiedział przed rozpoczęciem egzaminu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, do CKE nie dotarły żadne sygnały o nieprawidłowościach, które mogłyby wpłynąć na przebieg egzaminu. - Wszystko odbywa się zgodnie z procedurami. Nie ma informacji o tym, że w którejś ze szkół egzamin mógłby się nie odbyć - podkreślił.

W środę uczniowie pisali egzamin gimnazjalny z wiedzy humanistycznej; w piątek będą mieli egzamin z języka obcego.

Arkusz egzaminacyjny z zadaniami z języka polskiego >>>

Prace zostaną zakodowane; sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Wyniki egzaminu uczniowie poznają 16 czerwca.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu w kwietniu, to będzie go pisać w drugim terminie w czerwcu.

Arkusz egzaminacyjny z zadaniami z historii i WOS-u >>>

Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas sprawdzianu musi przystąpić do niego jeszcze raz. Jeśli uczeń przystąpi do egzaminu i napisze go słabo, a równocześnie uzyska oceny pozytywne na świadectwie na zakończenie III klasy, to i tak ukończy gimnazjum. Powtórka egzaminu w celu poprawy wyniku nie jest możliwa.

Wynik egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Podczas postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki ucznia uzyskane na zakończenie nauki w gimnazjum, w tym odnotowane na świadectwie szkolnym i potwierdzone zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Dni egzaminu gimnazjalnego są w części gimnazjów dniami wolnymi od lekcji; decyzje w tej sprawie podejmują dyrektorzy szkół.

A TERAZ ZOBACZ: Widok taki, że miękną nogi. Przeszklony basen 150 metrów nad ulicą

Więcej o: