Kaczyński przedstawia projekt ustawy dot. reprywatyzacji. Powstanie komisja o potężnych uprawnieniach

PiS przedstawi projekt ustawy dot. reprywatyzacji nieruchomości
Zakłada on powstanie komisji weryfikacyjnej o dużych uprawnieniach
Nie chodzi o sankcje karne, tylko regulacje - mówił Kaczyński

 

W Ministerstwie Sprawiedliwości powstał projekt ustawy, która pozwoli rozwiązać problemy powstałe w związku z reprywatyzacją w Warszawie i innych miastach - poinformował Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej. Projekt zakłada powołanie specjalnej komisji weryfikacyjnej, która będzie mogła nakładać obowiązek wielomilionowych rekompensat, jeśli uzna, że decyzja o rekompensacie została podjęta niezgodnie z prawem.

Dowiedz się więcej:

 

Po co powstaje komisja?

- Projekt zmierza do tego, żeby przywracać sprawiedliwość, żeby pokazać, że państwo działa, że nie jest słabe wobec silnych i silne wobec tych słabych ludzi wyrzucanych z warszawskich kamienic - mówił Zbigniew Ziobro i podkreślił, że projekt powstaje w Ministerstwie Sprawiedliwości i jest konsultowany z Kaczyńskim. - To będzie coś znacznie więcej, niż komisja śledcza. Będzie miała wyjątkowe uprawnienia - będzie mogła przesłuchać każdego i będzie miała prawo nakładania milionowych rekompensat - wyjaśniał wiceminister Patryk Jaki. Stawić się przed komisją będzie musiał każdy wezwany, pod rygorem kary.

Jak będzie działała komisja?

Komisja weryfikacyjna będzie mogła wydać trzy decyzje - uznać, że decyzja o reprywatyzacji była zgodna z prawem, dlatego odstępuje od działania; uznać, że decyzja była niezgodna z prawem, a nieruchomość znajduje się u beneficjenta decyzji, np. handlarza roszczeń. Wtedy będzie mogła zastosować natychmiastowy wpis do księgi wieczystej i wnioskować o wznowienie postępowania; uzna, że decyzja była nieprawidłowa, ale nieruchomość znajduje się już u osoby trzeciej. Wówczas komisja będzie mogła nałożyć na zbywcę obowiązek rekompensaty. 

Więcej o:
Komentarze (427)
Kaczyński przedstawia projekt ustawy dot. reprywatyzacji. Powstanie komisja o potężnych uprawnieniach
Zaloguj się
 • 01kotek01

  Oceniono 7 razy 3

  Cz. II
  Zreszto w demokratycznym panstwie kluczem do respektowania i szanowania wyroków jest zaufanie do instytucji, która te wyroki wydaje. Zaufanie do wymiaru sprawiedliwości w Polsce jest na b. niskim poziomie, na co sobie te instytucje niejednokrotnie zasłużyły, często kompromitując w oczach społeczenstwa.
  Przypomne tylko skąd sie wzieły sądy i sędziowie w wolnym społeczenstwie - to osoby godne mające zaufanie ogółu społeczności, wybrane spośród nich, by rozsądzać między nimi spory. Nie są jakąś oderwana kastą, tylko zatrudnieni przez społeczenstwo by strzec przestrzegania reguł jakie to społeczenstwo ustaliło, podobnie jak np. lokalny szeryf.
  Bez akceptacji tego społeczeństwa i chęci ich zatrudnienia są po prostu nikim, ich władza sądzenia zanika, bo oni sami tej władzy nie mogą sobie zamozwańczo udzielać.
  Tak jest w normalnych krajach wolnościowych np. w USA.
  U nas widać w tym wymiarze mentalność komuny, że jak I Sekretarz nadał władzę, to hulaj dusza piekla nie ma i zdanie malutkich sie nie liczy.
  Zreszto czesto to widać po owocach... ze potrafia z łatwościa skazac tego malutkiego za byle co, czesto z nadmierną surowością prawa , a nie potrafią skazać tych wielkich aferzystów, na wielkie miliony - wtedy następuje u nich kurza ślepota, czesto.
  Vide: złodziej skazany za bułkę w sklepie, lub niepełnosprawny umysłowo za jakies drobne przewiniewnie z nie jego winy (słynna sprawa wstawiennictwa za takim wieźniem dyrektora więzienia Olkowicza), itd., itp. przykłady można mnożyć.
  W przypadku reprywatyzacji jest nie inaczej - kompromitacja wymiaru sprawiedliwości.
  Np. chociażby z umorzeniem i niewykryciem sprawców zabójstwa, czy jak chciał wymiar sprawiedliwości samobójstwa Jolanty Brzeskiej, spalkonej przez mafie reprywatyzacyjną.
  Dziwne decyzje sądów w sprawie np. nabycia praw wlasności i wiele podobnych tylko umacniają teze, że taki wymiar sprawiedliwosci nie jest w stanie cokolwiek wyjaśnić - to fakty
  Stad też uwazam, że wobec powyższego decyzja Kaczyńskiego, partii, czy kogokolwiek innego w tej sytuacji o powołaniu takiej instytucji jest w pełni uzasadniona.
  Opozycja natomiast ma prawo oceniać i ewentualnie krytykować dopiero po fakcie, po owocach, gdy ta instytucja zacznie w pelni działać.
  Takie jej podejście i niektórych dziennikarzy swiadczy o poziomie zachowania ifantylnym, rodem z piaskownicy, rozwydrzonego bachora, któremu nic sie nigdy nie podoba bez względu na fakty.

 • 01kotek01

  Oceniono 2 razy 0

  Cz. I.
  'Kaczyński przedstawia projekt ustawy dot. reprywatyzacji. Powstanie komisja o potężnych uprawnieniach'
  No i bardzo, bardzo dobrze, wreśie ktoś w tym teoretycznym państwie kolesi próbuje coś zrobić.
  Doprawdy trzeba byc za przeproszeniem idiotą, umysłowo chorym, człowiekiem złej woli albo po prostu interesownym, uwiklanym, żeby to krytykować na początku, gdy ta instytucja nie zaczęła działać i nie ma owoców jej pracy.
  Natomist powody do powołania takiej instytucji są aż nadto oczywiste wynikającej nie z pustego gadania, a z realnej praktyki będącej w tym państwie.
  Dotychczas tak naprawdę do końca żadna poważna afera III RP tak naprawde nie została wyjaśniona - to fakty.
  Nawet konstytucyjni ministrowie w nieoficjalnych szczerych rozmowach, naśmiewają sie z tego państwa mówią o fasadowości, teoretyczności jego instytucji, a prawdziwe umowy i wielkie interesy załatwianie są poza obrębami tych instytucji, np. w luźnej atmosferze przy kieliszku w elitarnej resteuracji - to fakty.
  W sprawę re[prywatyzacyjną zamieszani są m. in. czołowe osobistości ze świata prawniczego np. pełniący wysokie funkcje w samorządzie adwokackim itd. - to fakty
  To srodowisko prawnicze swoimi czynami udowodniło, ze jest wyalienowane ze społeczeństwa i stanowi swego rodzaju jak siebie nazywa odrębną kastę, która nie podlega takim samym prawom jak zwykły śmiertelnik, co udowadniają niejednokrotnie, gdy przyjdzie zastosować prawo wodec kogoś z ich środowiska (np. według raportu ministerstwa liczba wydalonych sedziow w przeciągu dziecieciu lat to chyba symboliczne pojedyncze osoby, najczęściej jest wymierzana śmieszna kara przeniesienie do innego sadu. To jak jakby pracownika przenieść z jednej do innej fabryki w ramach dużej kary , oderwanie od realu to fakt) - to fakty.
  Czy najogólniej rzecz umując środowisko wymiaru sprawiedliwości udowodniło praktycznie, że nie radza sobie z rozwiązywaniem i osądzaniem tych afer i jest wiele przesłanek chociażby wyzej wymienionych, ze tak bedzie nadal (oprócz gadki - szmatki, bez pokrycia w rzeczywistości, bo w tych kategoriach są dobrzy, zreszto są do tego szkoleni - to opakowanie które sie nie liczy realnie).
  Wobec tej sytuacji powołanie po części trochę konkurencyjnej instytucji b. dobrze zrobi zasiedziałamu monopoliście i całemu panstwu.

 • zd46

  Oceniono 5 razy -1

  3/Klub Lewicy zaskarżył w 2008 roku ustawę regulującą działalność komisji do Trybunalu Konstytucyjnego, kwestionując zasadność jej istnienia stwierdzając, że przekazała już ona więcej gruntów Kościołowi, niż państwo przejęło od niego w okresie PRL. Wniosek pierwotnie miał zostać rozpatrzony 31 stycznia 2011, ale został odroczony na podanie Grzegorza Schetyny (MSWiA-PO). Od 16 listopada 2007 minister spraw wewnętrznych i administracji oraz wicepremier w rzadzie. Ustalono wtedy, że rozprawa odbędzie się 18 maja, ale ostatecznie odbyła się 8 czerwca 2011. Na niej Trybunał orzekł, że spośród 8 zaskarżonych przez SLD zapisów jeden jest niekonstytucyjny. Jest to zapis o określeniu w rozporządzeniu mienie których jednostek Skarbu Państwa lub samorządu Komisja może przekazać. Pozostałe wnioski SLD zostało umorzone. Trzech sędziów TK złożyło zdania odrębne. W 2010 roku wniosek do TK złożył również Rzecznik Praw Obywatelskich, argumentując, że od decyzji komisji nie ma odwołania, a jednostki samorządowe, które oddają majątek, nie zawsze mają status uczestnika postępowania. W 2013 roku TK umorzył postępowanie dotyczące Komisja dla Kościoła Katolickiego i uznał konstytucyjność zapisów o trybie zwrotu mienia stosowanym w Komisji dla Gmin Wyznaniowych Żydowskich. Wyroki te były krytykowane za niesłuszne przekładanie interesu Skarbu Państwa nad interes samorządów, które w przypadku innych orzeczeń mogłyby żądać od niego rekompensaty. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka-Europejski Trybunal Praw Czlowieka z dnia 21 września 2004 roku orzekł naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji o Ocheonie Praw Czlowieka i Podstawowych Wolnosci przez art. 60-70a ustawy z dnia 17 maja 1989 o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP. Jeszcze raz podaje: OD DCYZJI KOMISJI NIE BYLO ODWOLANIA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Do Komisji Majątkowej dla Kościoła Katolickiego wpłynęły:-3063 wnioski ,-komisja wydała 3593 decyzje, czyyli o 530 WIECEJ, NA JAKIEJ PODSTAWIE ???? Skład Komisji Majątkowej ustalony został na podstawie parytetu, po równej liczbie osób reprezentujących państwo i Kościół. Komisja działała pod kierunkiem dwóch przewodniczących, z których jednego wyznaczał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, a drugiego Sekretarz Konferencji Episkopatu Polski. Każdy z członków dostawał miesięczne wynagrodzenie w wysokości 77% wynagrodzenia sędziów Naczelnego Sadu Administracyjnego.Do połowy 2011 roku przeciwko osobom związanym z komisją wszczęto 28 śledztw prokuratorskich. 17 z nich umorzono, m.in. z powodu przedawnienia !!!!!!

 • zd46

  Oceniono 4 razy 0

  4/„Gazety Wyborczej” niektóre wnioski były rozpatrywane kilkakrotnie, a nawet 15-krotnie. Według „Rzeczpospolitej” były to przypadki, w których, w jednej sprawie, kilka orzeczeń cząstkowych (maksymalnie 15) składało się na całe roszczenie. Nie oznacza to jednak, że jeden wniosek był w całości rozpatrywany wielokrotnie. Według „RZECZPOSPOLITEJ”„Sprawozdanie z działalności Komisji Majątkowej w latach 1989-2011” zawiera wiele błędów, dotyczących między innymi liczby niedokończonych spraw (zgodnie ze „Sprawozdaniem (...)” jest ich 216, a według gazety 233). Według jednej z krakowskich kancelarii prawniczych także kwota odszkodowań (107,5 mln zł) podana przez Komisję w 2010 roku jest nieprawdziwa. Znane są przypadki, w których Kościół sprzedał mu przyznaną ziemię po cenie ponad 2-krotnie wyższej od tej przyjętej przez Komisję. Większość przekazywanych gruntów jest na Ziemiach Odzyskanych na których ustawa z 20 marca 1950 r. nie miała zastosowania!!!! Calosc wpadla w lapy kosciola katolickiego bez zadnych podstaw prawnych i bez dokumentow !!!!! Kosciol zagarnal nam POLAKOM, OJCOWIZNE !!!Dlaczego Prawo i Sprawiedliwosc (PiS) interesuje się tylko okresem od 2010 roku? Czyzby POLSKA istniala dopiero 0d tego roku? Wczesniej PiS rzadzilo a Szyszko bral, bral i dawal MNICHOWI, polska ziemie, okradajac NAS WSZYSTKICH POLAKOW !!!!! W tym NAJWIEKSZYM PRZEKRECIE BRALI UDZIAL: AWS, UW, ZChN, SLD, PSL, PiS, PO i ponownie PiS !!!!!!! Panstwo slabe więc szczury rozrabiaja,

 • zd46

  Oceniono 8 razy -2

  2/W grudniu 2011 roku protokolantce, 7 członkom komisji (zarówno ze strony kościelnej, jak i ze strony rządowej) i Piotrowskiemu postawiono zarzuty korupcji i poświadczania nieprawdy. Do sfałszowania operatów szacunkowych (wycen gruntów) przyznał się jeden z rzeczoznawców i …...DOBROWOLNIE PODDAL SIE KARZE ?????? W TRAKCE ROZNYCH SLEDZTW PROKURATORSKICH USTALONO, ZE Z PUNKTU WIDZENIA PRAWA, KOMISJA NIE BYLA ORGANEM ADMINISTRACYJNYM ANI SADEM, NIE ZARZADZALA MIENIEM ANI NIE MIALA GO POMNAZAC, NIE BYLA TEZ ZOBOWIAZANA DBAC O INTERES PANSTWA !!!!!!??????? UWAGA,UWAGA,UWAGA !!!!!!! OD DECYZJI KOMISJI NIE BYLO ODWOLANIA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ziemie rdzennie polska kosciolowi „PRZEKAZALA BURDEL MAMA, CIOCIA RAJFURA CZY PRZYPADKOWA BABINA” ????????????????????W związku z tym oraz niemożnością potraktowania członków komisji jak funkcjonariuszy publicznych zdecydowana większość śledztw kończyła się UMORZENIEM Z BRAKU PODSTAW PRAWNYCH DLA POSTAWIENIA ZARZUTOW !!!!!???? JEDNAK ZIEMIA WPADLA W LAPY URZEDNIKOW WATYKANSKICH I KLAMKA ZAPADLA !!!!! ZIEMIA NIEPRAWNIE PRZEKAZANA ALE KOSCIOL WZIALOD PASERA I JEST POSIADACZEM?????? TO PRAWO DZUNGLI

 • zd46

  Oceniono 8 razy -2

  1/Reprywatyzacja koscielna-Śledztwa prokuratorskie. Do połowy 2011 roku przeciwko osobom związanym z komisją wszczęto 28 śledztw prokuratorskich. 17 z nich umorzono, m.in. z powodu: UWAGA: PRZEDAWNIENIA !!! Krytykowane są m.in. decyzje o przyznaniu Kościołowi gruntów po cenie niższej od rynkowej. 21 lutego 2011 CBA skierowało do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstw w przypadku 22 orzeczeń Komisji (w tym orzeczenia ustanawiającego największą, bo wynoszącą 318 ha, różnicę pomiędzy powierzchnią gruntów utraconych a tych przyznanych jako rekompensata). W zawiadomieniu nie ma jednak mowy o korupcji, bo z analiz prawnych Biura wynika, że takich zarzutów nie da się postawić osobom duchownym. Wynika to między innymi z niepaństwowego charakteru komisji (nie są one samorządami, organami administracji państwowej, samorządowej ani innymi organami administracyjnymi). W lutym 2011 CBA wysłało do premiera, prezydenta i marszałków sejmu analizę, z której wynikało, że działalność komisji jest niejasna i niekorzystna dla Polski.W 2009 roku ABW rozpoczęła postępowanie wobec byłego funkcjonariusza SB, Marka Piotrowskiego, pełnomocnika wielu zakonów i kościołów występujących o zwrot nieruchomości do Komisji. CZLOWIEK SB WE WSPOLPRACY Z KOSCIOLEM ???????

 • lucusia3

  Oceniono 3 razy -1

  Witamy powrót rad robotniczo-chłopskich! Teraz co prawda nie będą ani robotnicze, ani chłopskie (bo wszak ciemny lud jest potrzebny tylko do głosowania), ale wszechmocne. Nowa czerezwyczajka. Sowieckie metody Kaczyńskiemu i jego "wsparciu" wydaja się bardzo atrakcyjne, no i w końcu sprawdzone.

 • junkamm

  Oceniono 2 razy 0

  bandyci mordercy prawo i sprawiedliwosc . zaprzestancie mordowac z premedytacjią naszych ojców matek córek synów starszych schorowanych emerytów i rencistów . bydło was nazwac to obraza dla zwierząt . gnoje i skurw.. jak długo naród bedzie czekał na poprawe tych ludzi zgłodniałych i znedznionych emerytów . jak długo można czekac i wegetować . niech was szlak trafi gnoje. i mordercy esesmancy . od 27 lat nic innego jak nedza i głód i samobójstwa tych ludzi . piekło stworzyliscie naroidowi polskiemu . gnoje i bydlacy . to tylko niektóre słowa jakie słysze na ulicach polskich i wszedzie gdzie sie da . najgorsza to partia prawa i sprawiedliwosci i tej bandyckiej platformy obywatelskiej . komnisci byli lepsi od tych bydlaków. emeryci i rencisci razem z kodem wyjdą na ulice demonstrowac . pokazac światu gdzie bydło i złodzieje dorwali sie do władzy i mordują ludzi . wspomóżcie narodzie tych ludzi . to nasi matki i ojcowie . nie patrzcie na to obojetnie . wspóczyjemy im . trzymajmy sie razem . te wsiekłe katolickie partia prawa i sprawiedliwosci mordercy i kaci muszą odejsc . zresztą z dnia na dzien spada im poparcie i tak trzymac narodzie . oto proszą ludzie na ulicach a nawet za granicą . polacy czas skonczyc z tym złodziejstwem i tym katolickimi mordercami . to słowa polskiej ulicy .

 • malarysa

  Oceniono 4 razy 0

  Kiedyś to się nazywało TRYBUNAŁ LUDOWY i to wcale nie za czasów komuny.

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX