Kaczyński przedstawia projekt ustawy dot. reprywatyzacji. Powstanie komisja o potężnych uprawnieniach

PiS przedstawi projekt ustawy dot. reprywatyzacji nieruchomości Zakłada on powstanie komisji weryfikacyjnej o dużych uprawnieniach Nie chodzi o sankcje karne, tylko regulacje - mówił Kaczyński

 

W Ministerstwie Sprawiedliwości powstał projekt ustawy, która pozwoli rozwiązać problemy powstałe w związku z reprywatyzacją w Warszawie i innych miastach - poinformował Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej. Projekt zakłada powołanie specjalnej komisji weryfikacyjnej, która będzie mogła nakładać obowiązek wielomilionowych rekompensat, jeśli uzna, że decyzja o rekompensacie została podjęta niezgodnie z prawem.

Dowiedz się więcej:

 

Po co powstaje komisja?

- Projekt zmierza do tego, żeby przywracać sprawiedliwość, żeby pokazać, że państwo działa, że nie jest słabe wobec silnych i silne wobec tych słabych ludzi wyrzucanych z warszawskich kamienic - mówił Zbigniew Ziobro i podkreślił, że projekt powstaje w Ministerstwie Sprawiedliwości i jest konsultowany z Kaczyńskim. - To będzie coś znacznie więcej, niż komisja śledcza. Będzie miała wyjątkowe uprawnienia - będzie mogła przesłuchać każdego i będzie miała prawo nakładania milionowych rekompensat - wyjaśniał wiceminister Patryk Jaki. Stawić się przed komisją będzie musiał każdy wezwany, pod rygorem kary.

Jak będzie działała komisja?

Komisja weryfikacyjna będzie mogła wydać trzy decyzje - uznać, że decyzja o reprywatyzacji była zgodna z prawem, dlatego odstępuje od działania; uznać, że decyzja była niezgodna z prawem, a nieruchomość znajduje się u beneficjenta decyzji, np. handlarza roszczeń. Wtedy będzie mogła zastosować natychmiastowy wpis do księgi wieczystej i wnioskować o wznowienie postępowania; uzna, że decyzja była nieprawidłowa, ale nieruchomość znajduje się już u osoby trzeciej. Wówczas komisja będzie mogła nałożyć na zbywcę obowiązek rekompensaty. 

Więcej o: