Jak prawidłowo składać i wieszać flagę? Pokazujemy krok po kroku, co należy zrobić

W wielu oknach widać dziś biało-czerwone barwy. Czy wiemy jednak, jak prawidłowo dbać o flagę i jak należy ją wywiesić?

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nas Zgodnie z przepisami symbole Rzeczypospolitej Polskiej powinny być zawsze otoczone szacunkiem. Publiczne znieważenie flagi oraz innych znaków narodowych podlega karze grzywny, a nawet ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku.

Przepisy nie regulują wprawdzie kwestii obchodzenia się z flagą w przestrzeni prywatnej, ale istnieją konkretne zasady wynikające z dobrego obyczaju. Wbrew pozorom nie są one wcale takie oczywiste - flaga musi być w odpowiedni sposób wieszana i przechowywana. Co więcej - w przypadku zniszczenia nie można jej zwyczajnie wyrzucić do kosza.

Jak wywieszać flagę?

"Flaga Rzeczypospolitej Polskiej może być eksponowana każdego dnia przez wszystkich obywateli, instytucje oraz organizacje" - czytamy w biuletynie Biura Bezpieczeństwa Narodowego "Duma i szacunek" . Nie oznacza to jednak, że możemy pozwolić sobie na pełną dowolność.

Przede wszystkim miejsce umieszczenia flagi powinno być honorowe (nieujmujące jej godności) i zapewniające jej odpowiednią widoczność - zarówno w dzień, jak i w nocy.

Najbardziej godnym sposobem eksponowania flagi państwowej jest umieszczenie jej na maszcie lub na drzewcu. Istotne, aby obywatel nie wieszał flagi na maszcie zwieńczającym szczyt jego domu. W ten sposób sugeruje się bowiem, że wewnątrz budynku są sprawowane funkcje państwowe.

Osoby prywatne mogą wywieszać flagi z okien lub balkonów. Maszt też jest dozwolony, ale musi się on znajdować przed budynkiem.. Przy eksponowaniu flagi w pionie należy pamiętać, aby kolor biały był po lewej stronie dla patrzącego od frontu. Innymi słowy - biała barwa, jako ważniejsza (bo odpowiadająca bieli Orła Białego) powinna znajdować się przy maszcie. Flaga musi być czysta i niezniszczona, a jej barwy nie mogą być wyblakłe.

Flaga na maszcieFlaga na maszcie Mathiasrex, Maciej Szczepańczyk - Praca własna, CC BY-SA 4.0

Flaga na maszcie / Mathiasrex, Maciej Szczepańczyk - Praca własna, CC BY-SA 4.0

Flaga nie może ponadto dotykać podłoża lub wody. Nie zawsze należy też ją wywieszać. Nakazuje się, by nie robić tego w dni deszczowe, podczas zamieci śnieżnych oraz przy bardzo silnym wietrze.

W czasie żałoby narodowej flaga powinna być opuszczona do połowy masztu. Jeśli jest wywieszana na drzewcu, należy dodatkowo przewiązać ją u góry kirem. Formacje mundurowe oraz jednostki wojskowe mogą ponadto wywieszać flagę do połowy masztu na znak żałoby po żołnierzu lub funkcjonariuszu zmarłym podczas pełnienia służby. Inne instytucje mogą też wywieszać flagi koloru czarnego.

Czego robić nie wypada

Z szacunku do flagi wynika, że nie można jej używać do nakrywania stołów, mównic oraz pojazdów. Nie można jej również stosować do odsłaniania pomników oraz tablic. Dobre obyczaje wymagają, by w tych sytuacjach posłużyć się biało-czerwoną wstęgą.

Nieodpowiednie jest również umieszczanie na fladze napisów, grafik oraz przedmiotów. Wyjątek stanowią flagi z polskim godłem, które mogą być używane przez statki morskie jako bandery, przedstawicielstwa dyplomatyczne, cywilne lotniska i lądowiska, cywilne samoloty komunikacyjne podczas lotów zagranicznych oraz kapitanaty portów. Flaga z godłem jest również banderą wojenną.

Flaga nie może być ponadto wykorzystywana do celów komercyjnych oraz wyłącznie w charakterze elementu dekoracyjnego. W biuletynie Biura Bezpieczeństwa Narodowego "Duma i szacunek" czytamy: "Nie należy umieszczać ich [flag - przyp. red.] na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego, jak również przeznaczonych do jednorazowego lub krótkotrwałego użytku".

Flaga może być przedstawiona w formie artystycznej interpretacji pod warunkiem, że nie będzie ona uwłaczać jej godności. Interpretacja nie może być ponadto traktowana jako oficjalna flaga państwowa.

Jak prawidłowo składać flagę

Jako, że flaga ma szczególną rangę i symboliczny wymiar, nie można jej składać jak zwyczajny płat materiału. Z drzewca lub masztu powinny zdejmować ją dwie osoby. Rozpościerają one flagę poziomo, a następnie odwracają tak, by odwrotna strona znalazła się na wierzchu.

Jak prawidłowo złożyć flagę.Jak prawidłowo złożyć flagę. Gazeta.pl

Potem należy złożyć czerwoną 1/3 część flagi. W kolejnym kroku składa się białą 1/3 część. Tak złożona flaga posiada cały wierzch w kolorze białym.

Osoba stojąca po lewej stronie trzyma czołowy skraj flagi, a osoba po prawej składa płat siedem razy tak, by zagięcia były w kształcie trójkąta.

 

Co należy zrobić ze zniszczoną flagą

Z szacunku do flagi należy wymienić ją na nową, kiedy ulegnie ona zniszczeniu. Zużytej flagi, również tej papierowej, nie można jednak zwyczajnie wyrzucić do śmieci.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w biuletynie Biura Bezpieczeństwa Narodowego, powinna być ona zniszczona w sposób godny - najlepiej spalona w miejscu niepublicznym.

Wcześniej należy pozbawić jej cech używalności - flagę trzeba rozciąć w celu oddzielenia barw.

W Zamościu są nawet specjalne punkty składowania flag . Pojemniki z napisem "Usuwanie flagi" można spotkać od kilku lat m.in. w Zamojskim Ośrodku Informacji Turystycznej oraz Muzeum Zamojskim.

Sebastian Sobieski - chorąży wielki koronny, podczas ceremonii w Krakowie w 1605Sebastian Sobieski - chorąży wielki koronny, podczas ceremonii w Krakowie w 1605 Domena publiczna

Sebastian Sobieski - chorąży wielki koronny, podczas ceremonii w Krakowie w 1605 roku / Domena publiczna

Ciekawostki

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest obchodzony od 2004 roku. Biało-czerwona flaga jest jednak stosunkowo młodym symbolem narodowym. Barwy i kształt polskiej flagi uchwalono po odzyskaniu niepodległości, 1 sierpnia 1919 roku.

Polskie barwy narodowe uznano wprawdzie oficjalne wcześniej (3 maja 1792 roku), ale zamiast flagi używano wówczas narodowych kokard w tych kolorach.

W czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów używano z kolei królewskiego sztandaru, który złożony był z dwóch czerwonych pasów, oddzielonych pasem białym. Pośrodku umieszczano czterodzielny herb zawierający symbol Korony Polskiej oraz dwa pola przedstawiające Pogoń - herb Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE!

Więcej o: