Sejm przyznał dodatkowe 8 mln zł na Fundusz Kościelny

1. Sejm głosował nad poprawkami Senatu do budżetu na 2016 r. 2. Senat zaproponował zwiększenie o 8 mln zł dotacji na Fundusz Kościelny 3. Sejm przyjął poprawkę, zabierając pieniądze Biura Wyborczego

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nasSenat zgłosił w zeszłym tygodniu 20 poprawek do tegorocznej ustawy budżetowej. Sejmowa komisja finansów publicznych opowiedziała się za ich przyjęciem.

Senat zaproponował m.in. - wbrew stanowisku rządu - zwiększenie o 8 mln zł dotacji na Fundusz Kościelny. Dodatkowe pieniądze na Fundusz miałyby pochodzić ze zmniejszonych środków na finansowanie wyborów i referendów przez Krajowe Biuro Wyborcze, a mają być przeznaczone m.in. na remonty zabytkowych obiektów sakralnych.

Posłowie przyjęli poprawkę Senatu

Posłowie opozycji złożyli wniosek o odrzucenie poprawki dotyczącej Funduszu Kościelnego. Za odrzuceniem było 147 posłów, 284 było przeciw, a 5 się wstrzymało.

Głosowanie Fundusz KościelnyGłosowanie Fundusz Kościelny Sejm.gov.pl

Za odrzuceniem opowiedziała większość posłów Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Za odrzuceniem był z kolei cały klub PiS oraz większość posłów Kukiz'15 i PSL.

Zobacz, jak głosowali poszczególni posłowie >>>

Jedna z 20 poprawek

Była to jedna z 20 senackich poprawek przyjęta przez Sejm. Posłowie opowiedzieli się też za zmniejszeniem o ok. 1,8 mln zł budżetu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Pieniądze te mają trafić m.in. na finansowanie udziału polskiej reprezentacji w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro, a 100 tys. zł z tego samego źródła ma sfinansować konkurs na projekt pomnika Stanisława Pyjasa w Krakowie, w 40. rocznicę jego śmierci.

Uznanie posłów uzyskała poprawka Senatu, która przeznacza dodatkowe 2,5 mln zł na wydatki bieżące Kancelarii Senatu, kosztem wydatków na nową siedzibę Krajowej Rady Sądownictwa.

Inna przyjęta przez Sejm poprawka Senatu zakłada zwiększenie o ponad 5,4 mln zł wydatków pionu archeologicznego Instytutu Pamięci Narodowej. O tyle samo niższe miałyby być natomiast wydatki majątkowe Krajowej Rady Sądownictwa.

Posłowie zaakceptowali też m.in. poprawkę zwiększającą o 2 mln zł subwencje i dotacje na dokształcanie nauczycieli dla Polonii, kosztem budżetu MSZ. Zgodzili się z przesunięciem w budżecie Krajowego Biura Wyborczego 3,7 mln zł (z dotacji dla gmin na wynagrodzenia) oraz zwiększeniem o prawie 5,4 mln zł wydatków Państwowej Inspekcji Pracy. Pieniądze na ten cel miałyby pochodzić ze zmniejszenia ogólnej rezerwy budżetowej Rady Ministrów.

Zgodnie z uchwalonym przez Sejm budżetem na 2016 r. deficyt w tym roku ma nie przekroczyć 54,7 mld zł. Przygotowując ustawę resort finansów założył, że PKB wzrośnie o 3,8 proc., średnioroczna inflacja wyniesie 1,7 proc., a deficyt sektora finansów publicznych - 2,8 proc. PKB. Zaplanowano, że dochody mają wynieść 313 mld 788 mln 526 tys. zł, a wydatki 368 mld 528 mln 526 tys. zł.

Teraz ustawa budżetowa trafi do prezydenta, który będzie miał 7 dni na jej podpisanie.

Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE!

Więcej o: