Zmiana na gorsze. PiS proponuje prawo łowieckie, które zamiast naprawiać - pogarsza obecną sytuację

Myśliwi w Polsce mogą dużo, głównie za sprawą silnego lobby, obecnego m.in. w Sejmie. W poprzedniej kadencji parlamentu zignorowano apele, by ucywilizować prawo łowieckie. Obecny Sejm ma szanse je zmienić - i wygląda na to, że zmieni na gorsze.

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nasW lipcu zeszłego roku, jeszcze przed wyborami, sejmowi myśliwi sami pisali sobie prawo : padły wtedy słowa o "wyssaniu tradycji łowieckich z mlekiem matki", projekt zmian głosowano na komisji "w ciemno", ignorowano postulaty strony społecznej, a samo procedowanie zmian w ustawie okazało się później niezgodne z konstytucją.

Ostatecznie zmian nie przyjęto. Nowy Sejm także zajmie się zmianą prawa łowieckiego - grupa posłów PiS złożyła pod koniec grudnia całkowicie nowy projekt ustawy. Choć nie zaczęły się jeszcze prace, już wiemy, że projekt ma szanse być jeszcze gorszy, niż ostatnio proponowane poprawki do ustawy.

Jakie negatywne zmiany wprowadza projekt nowego prawa łowieckiego?

1. Nie będzie ocen wpływu polowań na środowisko

Fot. Rafał Mielnik/ Agencja Gazeta

Zgodnie z Art. 10. "Gospodarka łowiecka nie podlega ocenie oddziaływania na środowisko". Chodzi o formalną ocenę, którą zgodnie z inną ustawą muszą być poddane m.in. wszystkie przedsięwzięcia, mogące wpływać na obszary objęte programem Natura 2000.

2. Dopuszczenie konkursów psów myśliwskich

Fot. GRZEGORZ CELEJEWSKI / AG

Ustawa poszerza zapis, pozwalający na wykorzystywanie szkolonych psów i ptaków do szkoleń i polować - w jego myśl, będzie można też organizować konkursy psów myśliwskich. Możliwość wykorzystywania psów do polowania jest ostro krytykowana przez obrońców praw zwierząt jako wyjątkowo okrutne działanie - zarówno wobec ofiary, jak i zwierząt myśliwskich (które mogą zostać ranne podczas szkoleń i polowań).

Aktywiści zwracają też uwagę, że te działania, a w szczególności konkursy, mogą być sprzeczne z ustawą o ochronie zwierząt. Zakazuje ona "znęcania się nad zwierzętami", rozumianego jako "świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień", a w szczególności "organizowanie walk zwierząt". Ustawa zabrania też "wykorzystywania zwierząt w widowiskach i sportach noszących znamiona okrucieństwa".

O okrucieństwie polowań z psami, szkoleń i konkursów pisaliśmy w lipcu, gdy w procedowany był poprzedni projekt zmian w prawie łowieckim. Przypadki szczególnego okrucieństwa próbują nagłaśniać niektóre organizacje broniące praw zwierząt.

3. Ustawa nie wykonuje wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Fot. Jarosław Kubalski / Agencja Gazeta

W opisie ustawy czytamy, że jej celem jest wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o wyrok z lipca 2014 roku, zgodnie z którym właściciel gruntu musi mieć prawo wyłączenia jego gruntu z obwodu łowieckiego.

W nowej ustawie, tak samo jak w poprzedniej, okręgi łowieckie ustala sejmik wojewódzki, a jedyna zmiana polega na tym, że właściciel nieruchomości może zgłosić niewiążące uwagi do projektu.

Nawet jeśli jest to krok w dobrym kierunku, to np. w opinii koalicji Niech Żyją!* propozycje zmian nie realizują w pełni wyroku TK i nie dają właścicielowi realnego wpływu na możliwość wyłączenia nieruchomości z okręgu łowieckiego - co TK uznał za konstytucyjne prawo.

*Koalicja Niech Żyją! skupia kilkadziesiąt organizacji pozarządowych , zajmujących się ochroną przyrody i walką o prawa zwierząt.

4. Państwo zapłaci na zadośćuczynienia dla właścicieli

Fot. Rafał Mielnik/ Agencja Gazeta

Ustawa wprowadza zasadę, że jeśli w wyniku objęcia nieruchomości obwodem łowieckim "korzystanie z niej w dotychczasowy sposób stało się niemożliwe", to właścicielowi przysługuje odszkodowanie. Zapłaci je jednak nie dzierżawiące obwód koło PZŁ, ale Skarb Państwa.

4. Kolejny przepis niezgodny z konstytucją?

Fot. Rafał Mielnik/ Agencja Gazeta

Ustawa przewiduje możliwość wydania zakazu polowania na danej nieruchomości, wchodzącej w skład obwodu łowieckiego. Jednak aby wydano zakaz, właściciel musi wystąpić o to do sądu i uzasadnić to "swoimi przekonaniami religijnymi lub wyznawanymi zasadami moralnymi".

Takie prawo nie tylko nie daje właścicielowi możliwości samodzielnego decydowania o swojej własności, ale też może łamać konstytucję: zgodnie z art. 53 "nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania".

5. Łatwiejszy dostęp do broni krótkiej

Fot. Jarosław Kubalski / Agencja Gazeta

Projekt ustawy definiuje, co jest "bronią myśliwską" i zalicza do niej rewolwery. Obecnie myśliwi nie mogą w ramach łowieckiego pozwolenia na broń posiadać broni krótkiej.

Myśliwi są wyłączeni z okresowych badań lekarskich, którym podlegają inni posiadacze pozwolenia na broń. Także procedura uzyskania pozwolenia jest mniej restrykcyjna. Członkowie PZŁ nie muszą, tak jak inni chętni do posiadania broni, udowadniać, że jest potrzebna do ochrony osobistej. Broń dla myśliwych jest dostępna od 18. roku życia, a dla pozostałych obywateli - od 21. r.ż.

Gdy przez kilka miesięcy w 2011 roku była taka możliwość, myśliwi masowo kupowali broń krótką . Po co broń krótka na polowaniu? Ma służyć przede wszystkim do dobijania zwierząt. Jednak zdania wśród myśliwych na jej temat są podzielone.

"Jestem myśliwym i jak dla mnie dostęp dla myśliwych do broni krótkiej od samego początku był bezsensowny. Taka broń podczas polowania jest bezużyteczna" - pisano w 2011 roku na forum internetowym dla myśliwych. Inni argumentują, że rewolwer jest często praktyczniejszy i szybszy od broni długiej.

6. Skarb Państwa dorzuci się do odszkodowań dla rolników

PolowaniePolowanie Fot. Jarosław Kubalski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Jarosław Kubalski / Agencja Gazeta

Dzikie zwierzęta stanowią dobro ogólnonarodowe, a więc własność państwa. Zgodnie z obowiązującym prawem myśliwi, zabijając te zwierzęta, obejmują je władnością (a konkretnie stają się własnością dzierżawcy obwodu łowieckiego, czyli koła PZŁ).

W zamian za to, że koła przejmują własność państwa, są zobowiązani do wypłat właścicielom gruntu (najczęściej rolnikom) odszkodowań za szkody, wyrządzone przez zwierzęta. Nowy projekt zakłada, że państwo dorzuci się do tych odszkodowań - wojewodowie mieliby z budżetu państwa pokryć 50 proc. wypłacanych kwot.

7. Trudniej będzie o chronienie zwierząt

Fot. Rafał Mielnik/ Agencja Gazeta;

Jak zwrócił uwagę w komentarzu dla "Gazety Wyborczej" Adam Wajrak, ustawa wymienia, które zwierzęta zalicza się do "zwierzyny łownej" i pozostawia możliwość rozszerzenia tej listy - wystarczy decyzja ministra środowiska. Ale już wykreślenie danego gatunku z listy zwierząt łownych nie jest w żaden sposób przewidziane - oznacza to, że zdjęcie zwierząt z listy wymaga zmiany ustawy. "Ale będzie to bardzo trudne, bo kto będzie nowelizował ustawę dla głowienki lub cyraneczki?", pyta Wajrak.

Pozostaną polowania dla dzieci, naboje z trującym ołowiem

Podobnie jak projekt rządowy z poprzedniej kadencji Sejmu, proponowana przez PiS ustawa nie uwzględnia szeregu postulatów naukowców, organizacji walczących o prawa zwierząt i niektórych polityków, w tym:

- zakazu udziału w polowaniach dla dzieci: organizacje społeczne wskazują, że bycie świadkiem zabijania zwierząt może mieć negatywne skutki dla dzieci, a obcowanie z bronią jest w oczywisty sposób niebezpieczne. Projekt prawa łowieckiego nie przewiduje zakazu udziału w polowaniach dla dzieci;

- zakazu użycia trującej amunicji ołowianej: co roku myśliwi wystrzeliwują kilkaset ton toksycznego ołowiu. Jest on wysoce szkodliwy dla przyrody i ludzi. Amunicja ołowiana jest całkowicie lub częściowo zakazana w wielu krajach Europy. Nowy projekt nie przewiduje żadnych ograniczeń;

- odsunięcia polowań od zabudowań mieszkalnych: organizacje społeczne chcą, by myśliwi mogli strzelać do zwierząt, znajdując się co najmniej 500 m od zabudowań mieszkalnych. Obecnie, a także zgodnie z projektem PiS, dystans ten wynosi 100 m;

- zakazu polowań zbiorowych z nagonką: Koalicja Niech Żyją! ocenia, że polowania zbiorowe są szczególnie szkodliwe dla ekosystemów i szkodzą nie tylko zwierzętom, na które polują myśliwi. Projekt ustawy przewiduje możliwość takich polowań;

- zakazu dokarmiania zwierząt łownych: Projekt PiS pozostawia możliwość dokarmiania zwierząt łownych. W teorii ma to zapobiec niszczeniu upraw przez głodne zwierzęta, jednak w praktyce umożliwia tworzenie nęcisk, czyli miejsc, w których myśliwi wykorzystują pożywienie dla zwierząt jako przynętę.

Żaden z tych postulatów organizacji pozarządowych i naukowców nie został uwzględniony w rządowym projekcie ustawy w poprzedniej kadencji Sejmu. Teraz nawet przedstawienie postulatów strony społecznej będzie trudniejsze, gdyś nowa ustawa jest projektem poselskim, nie ma więc obowiązku konsultacji społecznych.

NIK o niektórych działaniach PZŁ: "noszą znamiona kłusownictwa"

Nie tylko organizacje broniące praw zwierząt apelują o zmiany w prawie łowieckim. Także Najwyższa Izba Kontroli bardzo ostro oceniła stan gospodarki łowieckiej w raporcie z września b.r.

Zdaniem NIK, obecny model gospodarki łowieckiej "jest przestarzały", nie uwzględnia współczesnej świadomości przyrodniczo-ekologicznej ani "relacji na linii myśliwi - państwo - właściciele nieruchomości".

"Minister Środowiska nie ma żadnych narzędzi do nadzorowania gospodarki łowieckiej ani Polskiego Związku Łowieckiego", czytamy w raporcie. Najpoważniejsze zarzuty kontrolerów dotyczą m.in. "bałaganu" w dokumentacji polowań, który "uniemożliwiał ustalenie rzeczywistego stanu i liczby upolowanych zwierząt".

"Kontrola ujawniła także szereg nieprawidłowości w dokumentowaniu przebiegu polowań. (...) NIK zauważa, że takie działania noszą znamiona kłusownictwa", ocenia Izba. Przykłady? W niektórych kołach łowieckich stosowano zabieg pozwalający na polowanie przez cały sezon łowiecki na podstawie jednego upoważnienia.

Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE!

Więcej o: